Tribunaal: alleen de hoofdzaken

Het Joegoslavië-tribunaal beperkt zich bij het uitvaardigen van nieuwe aanklachten tot de hoofdverantwoordelijken voor oorlogsmisdaden in het voormalige Joegoslavië.

Dat blijkt uit een besluit van de rechters van het VN-hof in Den Haag dat gisteren is bekendgemaakt.

Daarmee geven de rechters gehoor aan een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties die op 26 maart unaniem is aangenomen. In deze resolutie wordt zowel het Joegoslavië- als het Rwanda-tribunaal gemaand zich te houden aan de afgesproken `voltooiingsstrategie'. De twee ad-hoc tribunalen moeten in 2010 hun werk hebben afgerond.

Bij de uitvaardiging van nieuwe aanklachten zullen de rechters toetsen of deze betrekking hebben op de hoofdverantwoordelijken voor de oorlogsmisdaden. Pas wanneer het `dagelijks bestuur' van het VN-hof, waarin vijf rechters zitting hebben, heeft vastgesteld dat de ontwerpaanklacht gaat over een leidinggevende figuur, wordt die aan een rechter voorgelegd voor de gebruikelijke procedure. Daarbij kijkt de rechter of de tenlasteleggging gaat over een misdrijf binnen de bevoegdheid van het tribunaal en naar de kwaliteit van het bewijsmateriaal. Tot nu toe waren de mogelijkheden voor openbaar aanklager Carla Del Ponte om iemand aan te klagen niet gelimiteerd.

In Sarajevo meldden lokale media gisteren dat vier prominente Bosnische moslims zijn aangeklaagd voor oorlogsmisdaden begaan tijdens de oorlog in Bosnië (1992-1995). Het gaat volgens de media om de politici Ejup Ganic (oud-vice-president van Bosnië), Bakir Alispahic (ex-minister van Binnenlandse Zaken) en de generaals Rasim Delic en Sakib Mahmuljanin.

De vier worden verdacht van moord op Bosnische Kroaten begaan in onder meer de plaats Grabovica in Centraal-Bosnië en op Bosnische Serviërs in het noorden van Bosnië. Ze worden door het VN-hof beschuldigd van etnische zuivering en deelname aan een criminele organisatie.

Ejup Ganic, de vroegere plaatsvervanger van de Bosnische president Izetbegovic, is de hoogste moslim die door het Joegoslavië-tribunaal is aangeklaagd. Delic is de hoogste militair: hij was stafchef van het leger van de Bosnische moslims tijdens de oorlog. Volgens de Bosnische media worden de aanklachten elk moment in Sarajevo verwacht.