RVD schrapte deel gesprek Bernhard

De NCRV heeft eind vorig jaar uitspraken van prins Bernhard over de Lockheed-affaire uit het tv-programma Felderhof geknipt. Dat gebeurde op last van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), zo bevestigen verschillende bronnen.

Tijdens het programma `Rik Felderhof op safari met prins Bernhard' sprak de prins over de omkoopaffaire die hem in 1976 op een reprimande van het toenmalige kabinet-Den Uyl kwam te staan. ,,De RVD heeft geen motivatie gegeven voor de eis om het fragment te schrappen'', zegt directeur M. Dullaert van extern producent D&D, maker van het NCRV-programma. Vooraf waren afspraken gemaakt dat de band van het programma moest worden voorgelegd aan de RVD. ,,Dat soort afspraken hoort er nu eenmaal bij als het om het koninklijk huis gaat'', zegt Dullaert.

Wat de prins precies gezegd heeft, blijft ook nu binnenskamers, maar Dullaert vindt het ,,erg jammer'' dat de passage geschrapt moest worden. ,,De prins vertelde zijn versie van het verhaal. Ook zei hij zich te ergeren aan de manier waarop de pers met de kwestie is omgegaan. Eigenlijk vond ik het kortzichtig om de passage eruit te halen. Het sierde de prins dat hij zo open was.''

De RVD wilde ook dat een vloek van de prins eruit ging. Dullaert zegt daar minder moeite mee gehad te hebben.

Behoudens zijn verklaringen in 1976, ten overstaan van een onderzoekscommissie, heeft prins Bernhard nooit nader willen ingaan op de Lockheed-affaire. Dat deed hij ook niet in zijn open brief die hij eerder dit jaar liet afdrukken in de Volkskrant.

Bernhard zou in de jaren zestig en zeventig, in ruil voor 1,1 miljoen dollar, het Amerikaanse Lockheed geholpen hebben bij de verkoop van vliegtuigen aan de Nederlandse strijdkrachten, zo luidde de beschuldiging. De affaire zorgde voor politieke en maatschappelijke commotie.

De onderzoekscommissie zei in 1976 geen sluitend bewijs te hebben gevonden dat Bernhard zélf het geld had ontvangen. Wel werden geldstromen naar zijn omgeving ontdekt. Volgens de commissie had de prins zich laten verleiden tot ,,initiatieven die volstrekt onaanvaardbaar waren''. Bernhards verklaring werd op onderdelen ongeloofwaardig geacht.

De NCRV zegt dat de passages ,,in goed overleg'' zijn geschrapt. ,,De RVD wilde het er uit hebben. Wij waren het ermee eens. Het was niet nieuwswaardig'', benadrukt programmamanager P. Schut, die de passages niet wil vrijgeven. De RVD wil geen commentaar geven.