Pas verschenen: Non fictie

Alexis de Tocqueville: Democratie: wezen en oorsprong. Samengesteld door J.M.M. Valk, met een inleiding van Andreas Kinneging. Agora, 317 blz. €24,90

Bloemlezing uit de belangrijkste werken van de Franse politiek filosoof Tocqueville (1805-1859), te weten Over de democratie in Amerika en Het Ancien Régime en de Revolutie. `De tijd lijkt [..] eindelijk rijp voor Tocqueville', aldus de conservatieve filosoof Kinneging.

Herman Philipse: Atheïstisch manifest en De onredelijkheid van de religie. Met een voorwoord van Ayaan Hirsi Ali.

Bert Bakker, 198 blz. €14,95

Heruitgave van een manifest uit 1995 waarin Herman Philipse de onhoudbaarheid van het theïsme beredeneert. Aangevuld met nieuwe opstellen en met een voorwoord van Ayaan Hirsi Ali: `Hoe eenvoudig en helder is de argumentatie van dat boekje en hoe schuldeloos werd de wereld voor mij na het lezen ervan! Allah bestaat niet, andere goden bestaan ook niet en de hel evenmin!'

Anthony Gottlieb: De droom der rede. Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de Renaissance. Vertaald door Ruud van de Plassche. Ambo, 464 blz. tot 1 juli €34,95, daarna €39,95

Redacteur van The Economist schreef deze veelgeprezen inleiding in de filosofie, The Dream of Reason (2000). Uitvoerige stukken over de Griekse en Romeinse filosofie. De Middeleeuwen komen er bekaaider vanaf, voordat de Renaissance het klassieke verhaal hervat.

Bernard-Henri Lévy: De eeuw van Sartre. Vertaald door Henk Jonker, Hanneke Los, Mart Grisel, Karaina van Santen en Martine Vosmaer.

Bert Bakker, 549 blz. €24,95

Franse filosoof Lévy over de wijsgerige erfenis van Sartre. Hij kiest vóór de jonge en tégen de oude Sartre. `Le siècle de Sartre is goed gedocumenteerd en behandelt vrijwel elk aspect van Sartres leven en filosofie. `Met enige discpline had het boek half zo dik kunnen zijn', aldus Ger Groot (Boeken, 25.02.00)