Onenigheid in kabinet over wiet

Het kabinet heeft gisteren geen overeenstemming bereikt over de `cannabisbrief' van de ministers Donner (Justitie, CDA), Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) en Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD). Met name D66-minister De Graaf verzet zich tegen de in de brief aangekondigde maatregelen om strenger op te treden tegen coffeeshops, zo bevestigen bronnen rond het kabinet.

Er is overeenstemming over onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid van het hogere THC-gehalte in nederwiet. THC is de stof in cannabis die een roeswerking heeft. Als dat onderzoek uitwijst dat die risico's onaanvaardbaar hoog zijn, kunnen er maatregelen genomen worden om verkoop van die nederwiet te verbieden. Maar andere in de brief aangekondigde maatregelen om het aantal tot nu toe gedoogde verkooppunten van softdrugs tegen te gaan, moeten wat D66 betreft worden aangepast.

Vice-premier Zalm (Financiën, VVD) bevestigde gisteren dat de brief na een eerste bespreking niet deze, maar volgende week naar de Tweede Kamer wordt verstuurd. ,,Hij zal hier en daar worden aangepast'', aldus Zalm. Volgens Zalm is het niet de voorkeur van het kabinet om zonder de resultaten van wetenschappelijk onderzoek ,,bepaalde soorten wiet op een lijst te zetten''. In het regeerakkoord al aangekondigd beleid om het aantal coffeeshops in de directe omgeving van scholen en in grensgemeenten (drugstoerisme) aan banden te leggen, blijven in de definitieve cannabisbrief wel overeind.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft gisteren een softdrugsnota gepresenteerd waarin legalisering van de nederwietkweek wordt bepleit. Coffeeshops moeten van de PvdA worden verplicht om vervolgens hun handelsvoorraad van die legale kwekerijen te betrekken. Wie dan nog zaken doet met illegale kwekerijen loopt het risico dat zijn coffeeshop gesloten wordt. Volgens de PvdA zal dergelijk beleid de overlast in woonwijken van illegale kwekerijen terugdringen. In de cannabisbrief van Donner cs wordt elke vorm van legalisering van softdrugs overigens afgewezen.

De PvdA schaart zich wel achter de zorgen van het kabinet over het verhoogde THC-gehalte in softdrugs. Controle is er volgens de PvdA nauwelijks, en ook wordt er bijna geen onderzoek gedaan naar de risico's voor de volksgezondheid. Daarnaast wordt de kwaliteit van nederwiet in toenemende mate aangetast door het vaak overdadige gebruik van pesticiden en groeimiddelen door telers. Net als het kabinet bepleit de PvdA hogere strafmaten voor illegale wietteelt.