Meer personeel in gevangenissen

Voor het eerst in zes jaar zijn er in 2003 weer beduidend meer mensen in een gevangenis gaan werken. De omvang van het personeelsbestand nam toe met 8 procent tot 13.162. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS. Minister Donner (Justitie) kondigde juist in februari aan een personeelsstop in te voeren voor de gevangenissen, ondanks het heersende tekort. Tussen 1994 en 2003 is het aantal vrouwen dat in een gevangenis werkt met 70 procent gegroeid, tot bijna 4.100.