Kosten van bureaucratie 4 miljard lager

Het kabinet wil de administratieve lasten voor het bedrijfsleven tot 2007 terugdringen met 4 miljard euro. Dat heeft minister Zalm (Financiën) gisteren gezegd bij de presentatie van plannen daartoe.

Zalm presenteerde gisteren om tot 2007 de lasten met 3 miljard te verlagen. In samenspraak met andere departementen en de Europese Commissie zal Financiën op prinsjesdag nog voor 1 miljard aan aanvullende maatregelen aankondigen. De gisteren gepresenteerde maatregelen dringen de lasten (nu 16,4 miljard euro) al met ruim 18 procent terug, de overige 7 procent wordt later ingevuld.

Vorig jaar namen de lasten met 0,2 miljard euro af, dit jaar zal dat naar verwachting oplopen tot 0,8 miljard. In 2007 moeten de lasten op basis van het gisteren gepresenteerde pakket 3 miljard minder zijn.

Om dat te bereiken pakt Zalm in eerste instantie de Wet op de jaarrekeningen aan, zal hij het loonbegrip vereenvoudigen, komt er een beperking van het papierverkeer tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, worden de vergunningen van VROM simpeler en zullen ook de mestboekhouding en de vrachtbrieven vereenvoudigd worden.

Daarnaast zullen enkele door ondernemers als `irritante lasten' ervaren regels sneuvelen of eenvoudiger worden, zoals de enquêtes van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de verplichte publicatie van jaarrekeningen in de Staatscourant.

Grootste veroorzakers van administratieve lasten (de kosten die bedrijven moeten maken om aan verzoeken om informatie van de overheid te voldoen) zijn de departementen Financiën (ruim 4 miljard euro), Volksgezondheid (ruim 3 miljard), Sociale Zaken en Justitie (beide 2,5 miljard). De wetten en regels die de grootste lastendruk veroorzaken, zijn de jaarrekeningen, de facturering van de omzetbelasting, de Warenwet en de Wet milieubeheer. De top tien van wetten is samen goed voor de helft van de administratieve lasten.

Ongeveer de helft van de 16,4 miljard aan lastendruk wordt veroorzaakt door nationale wetten. De rest wordt veroorzaakt door (veelal uit Europa afkomstige) internationale regels. Zalm zei tijdens het aanstaande Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie, in de tweede helft van dit jaar, afspraken te willen maken met de andere lidstaten om ook in Europa de lasten te verminderen.

Volgens Zalm zijn de Europese collega-ministers van Financiën daar enthousiast over, maar komt het er op aan de eigen vakministers te overtuigen. Zalm is voor het halen van zijn doelstelling mede afhankelijk van Europa, omdat het nagenoeg ondoenlijk is de totale geplande reductie van een kwart nationaal op te lossen.

Zalm pleit verder voor een tweede `Zalm-norm', naast de norm die voor de begroting geldt, die er voor moet zorgen dat de regeldruk niet meer toeneemt. Voor elke nieuwe regel die een departement of de Kamer bedenkt, moet de indiener zelf met een voorstel komen een andere regel te schrappen of te vereenvoudigen. Ook moeten departementen vanaf volgend jaar hun totale regeldruk onder een nog vast te stellen maximum per departement houden.