Kamp zinspeelt op vertrek leger uit Zuid-Irak

Minister Kamp (Defensie) heeft gisteren gezinspeeld op de mogelijkheid een deel van de Nederlandse troepen uit Zuid-Irak terug te trekken. Hij zei dit in het NOS-journaal.

Volgens Kamp zijn de nieuw opgeleide Iraakse politie- en veiligheidsfunctionarissen ter plaatse steeds beter in staat zelf de orde te handhaven.

Weliswaar heeft de bewindsman al enkele maanden geleden voor het eerst op deze mogelijkheid gewezen, maar toch is het moment waarop hij dit herhaalt interessant. Deze week laaide namelijk het geweld in Irak weer op. Bovendien moeten het kabinet en de Tweede Kamer de komende weken besluiten of het Nederlandse detachement langer in Irak blijft. Het huidige mandaat van de militairen loopt tot 15 juli.

De linkse oppositiepartijen, inclusief de PvdA, hebben al aangegeven niet te voelen voor verlenging. De regeringsfracties en de overige partijen daarentegen hebben nog geen besluit genomen. Met name VVD en CDA hebben al aangegeven wel tot verlenging te neigen.

Overigens sloot Kamp gisteren niet uit dat Nederland juist meer troepen zal sturen naar Irak dan de circa 1.270 militairen van nu, mocht de toestand in Irak daartoe aanleiding geven. De minister achtte het echter uitgesloten dat Nederland nog extra taken elders in Irak op zich zou nemen.

Intussen blijkt uit een opiniepeiling van het bureau Interview/NSS dat een meerderheid van de ondervraagden, 59 procent, van mening is dat de Nederlandse troepen onder de huidige omstandigheden beter kunnen vertrekken uit Irak. De situatie ligt anders, als de operatie onder de vlag van de Verenigde Naties wordt voortgezet. Dan steunt een zelfde meerderheid het blijven van de Nederlanders in Al Muthanna.

Minister Kamp omschreef intussen de veiligheidstoestand in Al Muthanna als ,,verantwoord''. Ook een drietal explosies gisteren bij een Japans militair kamp, dat zich in de nabijheid bevindt van de Nederlandse basis buiten As Samawah, heeft daarin volgens hem geen verandering gebracht.

Bij het oplaaien van de gewelddadigheden in Zuid-Irak deze week speelden vooral de aanhangers van de radicale shi'itische geestelijke Muqtada al-Sadr een grote rol. Voor zover bekend is de aanhang van Al-Sadr in Al Muthanna beperkt.

In een brief aan de Tweede Kamer hebben Kamp en zijn collega Bot (Buitenlandse Zaken) gisteren aangegeven dat het kabinet een voorkeur heeft voor vredesoperaties onder auspiciën van de NAVO of van de Europese Unie. ,,Indien deze operaties niet op uitnodiging van het betrokken land worden uitgevoerd, moeten zij op een duidelijk mandaat berusten'', schrijven de ministers verder. ,,Dit mandaat zal meestal afkomstig zijn van de Verenigde Naties.''

Een woordvoerder van Kamp zegt dat het kabinet zich hiermee niet distantieert van de huidige operatie onder leiding van de VS.