Intercom helpt ouderen tegen babbeltrucs

Ouderen zijn vaker slachtoffer van babbeltrucs dan ze durven toegeven. Een intercom moet onverlaten op de vlucht jagen.

,,Ik heb me laten beetnemen'', zegt de 77-jarige mevrouw D. Hattink-Kreiken uit Bilthoven. ,,Ik ben erin gestonken. Daar schaam ik mij wel voor. Maar ik wil ook andere ouderen waarschuwen voor mensen die juist de zwakkelingen uitkiezen om die op te lichten.''

Mevrouw Hattink werd twee jaar geleden het slachtoffer van twee dakdekkers. Het duo wees de mindervalide vrouw erop dat zij kans liep op lekkages doordat de schoorsteen niet goed zou zijn afgedekt. De volgende ochtend kwamen de twee het klusje klaren. ,,Ik heb nog koffie met ze gedronken.'' Na de gedane arbeid werd haar verzocht mee te rijden naar een bank om daar tweeduizend euro van haar rekening te halen als vergoeding. Voor een karwei dat echter nooit was uitgevoerd. ,,Ik was overdonderd. Het ging allemaal zo snel. Nu vertrouw ik niemand meer, alleen een bekend gezicht.''

De Bilthovense is een van de vele ouderen die slachtoffer zijn van oplichting, stelt het Nationaal Fonds Ouderenhulp (NFO). Het Fonds, bekend van onder meer de zomerzegels, wil de schaamte voor deze criminaliteit uit de taboesfeer halen. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt ,,een duidelijke toename'' van babbeltrucs en andere oplichting van ouderen.

Een groot deel van de opgelichte ouderen, naar schatting 40 procent, doet daarvan geen aangifte. ,,Ze schamen zich en hebben ook geen vertrouwen dat de politie iets met hun aangifte doet'', zegt directeur Jan Romme van het Nationaal Fonds Ouderenhulp. ,,Er zijn ook ouderen die het niet eens aan hun kinderen durven te vertellen, omdat ze bang zijn dat die dan zeggen: pa, wordt het nu niet eens tijd voor een verzorgingstehuis?''

Het Fonds begint volgende maand een experiment dat een bijdrage moet leveren om de babbelaars een halt toe te roepen. In Apeldoorn krijgen honderdvijftig ouderen gratis de beschikking over een intercom. Aan de muur naast de voordeur wordt een kastje geplaatst dat een rechtstreekse geluidsverbinding mogelijk maakt met een alarmcentrale. Wie de knop indrukt, krijgt onmiddellijk contact met een telefonist die kan meeluisteren en ook meepraten tijdens het gesprek tussen bewoner en vreemdeling die zich uitgeeft voor verkoper, meteropnemer, dakdekker, medewerker van de thuiszorg of zelfs politieman.

Er gaat een preventieve werking van uit, zegt directeur John Deighton van Attendo, het bedrijf dat de intercoms gaat plaatsen. ,,Als deze mensen ineens een stem van de alarmcentrale horen, dan moeten ze doorgaans ineens nodig iets uit de auto halen en zie je hen nooit meer terug.'' Dat leert de ervaring in Engeland, waar zo'n systeem sinds vijf jaar werkt.

Veel ouderen zijn bang om de deur open te doen als er wordt aangebeld, zegt directeur Deighton van Attendo. Seniorlink, zoals de nieuwe alarmeringsdienst wordt genoemd, kan daar iets aan doen. Een ,,belangrijk bijeffect'' is het tegengaan van eenzaamheid, zegt NFO-directeur Romme. ,,Mensen zitten vaak verlegen om een praatje. Dat kan via de intercom. Het maken van zo'n praatje zou uiteindelijk nog wel eens belangrijker kunnen zijn dan het tegengaan van oplichting.''

Mevrouw Hattink lijkt de alarmeringsdienst een goed idee. ,,Het zou goed kunnen helpen.'' Maar goede buren zijn ook belangrijk, zegt ze. ,,Ik heb al een standje gehad van mijn buren een paar huizen verderop. Die zeiden dat ik had moeten waarschuwen.''

    • Arjen Schreuder