Geen subsidie meer voor banen laaggeschoolden

De subsidie aan werkgevers voor het in dienst nemen van laaggeschoolde werknemers wordt vervroegd afgeschaft. Oorspronkelijk zou de regeling in 2006 sneuvelen, maar het kabinet wil nu dit jaar al beginnen met het stopzetten van de regeling. Dat levert 200 miljoen euro op. Alleen werkgevers die mensen vanuit een voormalige Melkert-baan aannemen en sociale werkplaatsen behouden het recht op een subsidie. Het afschaffen van de zogenoemde SPAK (specifieke afdrachtskorting) maakt deel uit van een omvangrijke bezuinigingsoperatie van 2,7 miljard euro, waarover het kabinet volgende week beslist. Omdat voor het afschaffen een wetswijziging nodig is, heeft het kabinet besloten deze maatregel nu al naar de Kamer te zenden.