Bakker

In het artikel Nog geen eind aan Britse belastingzaak TPG (8 april, pagina 16) is in de eerste zin sprake van Marco Bakker. Bedoeld is TPG-topman Peter Bakker.