Vlaamse high tech verlekkert

Minister Brinkhorst bezocht gisteren met Philips-topman Kleisterlee het Leuvense technologiepark Imec. Een voorbeeld voor Nederland?

,,Laten we eens in Leuven gaan kijken'', zei Philips-topman Kleisterlee vorig jaar tegen minister Brinkhorst (Economische Zaken). De bestuursvoorzitter had van een medewerker indrukwekkende verhalen gehoord over het technologiepark Imec, dat nabij de historische universiteitsstad is gevestigd. En dus was Leuven gisteren het toneel van een ontmoeting op hoog niveau. Politiek, economisch en wetenschappelijk. Nederland en Vlaanderen moesten elkaar niet langer beconcurreren maar samenwerken, zodat er een `kennis-as' Leuven-Eindhoven kan ontstaan. De ambities werden vastgelegd in een intentieverklaring van Brinkhorst en zijn Vlaamse collega Van Mechelen, waarin zij beloven `stimulerend en faciliterend op te treden' en `grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren' om de `regionale innovatie' te stimuleren.

Eindhoven kijkt verlekkerd naar Leuven. In twintig jaar hebben de Belgen er een internationaal toonaangevend researchcentrum opgezet, waar wetenschap en bedrijfsleven volop van elkaars aanwezigheid profiteren. In het Imec (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum) wordt onderzoek gedaan naar chip-, nano- en energietechnologie, en naar `intelligente systemen'. Al het onderzoek is gericht op technologie die praktisch toepasbaar – en dus verkoopbaar – is. Imec heeft relaties met zo'n 500 bedrijven uit de hele wereld, waaronder Philips dat er een onderzoekslab voor chiptechnologie heeft gevestigd.

De Vlaamse overheid speelt een een belangrijke rol in het technologiepark. Jaarlijks ontvangt Imec 33,5 miljoen euro aan overheidssteun, een kwart van Imecs totale budget. Daarbovenop droeg de Vlaamse minister onlangs 37,5 miljoen euro bij aan een nieuw onderzoeksgebouw. Een van de resultaten van die investeringen is een machine waarmee siliciumplaten (waarvan chips worden geproduceerd) van minieme stofdeeltjes worden gereinigd. Een meer alledaags voorbeeld is een elektronisch oorimplantaat waarmee bijna-doven weer kunnen horen. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld naar een popconcert van de Simple Minds luisteren, want hun equalizers zijn uitgerust met elektronica die op Imec is ontwikkeld.

Imec is een vereniging en heeft dus geen winstoogmerk. Het rendement op de investeringen is niet eenvoudig vast te stellen. Maar het centrum werkt als een magneet voor de regio en heeft een aanzienlijke spin-off: zo'n driehonderd nieuwe bedrijven.

Brinkhorst klinken zulke gegevens als muziek in de oren. Sinds hij minister van Economische Zaken is, hamert hij onvermoeibaar op het belang van meer innovatie, meer durf, meer ondernemingszin en een grotere openheid tegenover het buitenland. Het kabinet heeft een Innovatieplatform opgericht, waarvan de premier voorzitter is.

Ook Kleisterlee zit in dit gezelschap. Hij zou graag zien dat de High Tech Campus in Eindhoven, waar Philips 500 miljoen euro in heeft geïnvesteerd, net zo ondersteund wordt als het Imec in Leuven. Brinkhorst voelt hier veel voor, maar deed gisteren nog geen concrete toezeggingen. Nu er opnieuw miljarden euro's moeten worden bezuinigd is hij niet in de positie om extra geld uit geven. Toch gaat het hier om een investering die op den duur een aanzienlijk rendement kan opleveren. In het regeerakkoord is 700 miljoen euro voor de `kenniseconomie' gereserveerd. Maar voor dat bedrag zijn meer kapers op de kust: naast Philips zitten ook Shell en Unilever en universiteiten als Twente en Leiden in het platform.

Brinkhorst liet het gisteren bij lovende woorden. Imex ziet hij als voorbeeld voor Nederland. Hij juicht de veranderingen in Eindhoven toe; minder gesloten en praktischer ingesteld. ,,Geen wetenschap als l'art pour l'art, maar gericht op toepasbare kennis.'' De overheid heeft daarbij een ,,agenderende en faciliterende rol''. Kleisterlee knikte instemmend.

    • Arnoud Veilbrief