Veiliger verkeer

Voor het eerst sinds lange tijd neemt de verkeersonveiligheid weer toe als belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte. 3VO vindt de acceptatie daarvan onaanvaardbaar (NRC Handelsblad, 2 april). Verkeersonveiligheid is nu meer bepalend voor de levensverwachting van mensen dan de kwaliteit van de gezondheidszorg.

De verkeersramp in ons land omvat elke dag 3 doden, 50 zwaargewonden en 250 gewonden die spoedeisende eerste hulp moeten krijgen. Ongeveer 95 procent van alle verkeersongevallen komt door menselijke fouten.

Voor een veiliger verkeer is meer nodig dan vernuftige technische oplossingen aan auto's en wegen. Het gaat evenzeer om ieders eigen verantwoordelijkheid en besef van gevaar. Alleen: het vertrouwen op eigen kennis en ervaring is groot.

Weggebruikers zullen er daarom met verkeersmaatregelen en politiecontroles stevig van doordrongen moeten raken dat zij een belangrijke sleutel in handen hebben om verkeersleed te voorkomen.

Een handvol snelle jaarlijkse besparingen:

Als fietsers in het donker met licht rijden, zijn dat 20 doden en zwaargewonden en 380 lichtgewonden minder.

Als niemand meer belt achter het stuur, scheelt dat 40 doden en 400 zwaar gewonden.

Als auto-inzittenden altijd de gordel dragen, bespaart dat 35 doden en 190 zwaar gewonden.

Als automobilisten geen druppel alcohol meer drinken, blijven 195 mensen in leven en hoeven er 3.300 niet zwaargewond het ziekenhuis in.

Als bestuurders zich op 80 km/u-wegen en autosnelwegen aan de snelheid houden, betekent dat 250 doden en 1.250 zwaargewonden minder.

Verkeersveiligheid is dus ook een belangrijke zaak voor weggebruikers. Verkeersmaatregelen en politiecontroles moeten meehelpen hun verantwoordelijkheidsgevoel en risicobesef verder op te schroeven.

    • Jaap van der Doef
    • Joop Goos
    • Verkeersveiligheidsorg. 3Vo