Solbes in stijl terug naar Madrid

,,Ik word geassocieerd met strenge toepassing van het Stabiliteits- en Groeipact. En daar ben ik blij mee, want ik geloof in de noodzaak van gezonde overheidsfinanciën.'' Eurocommissaris Pedro Solbes (Monetaire en Economische Zaken) nam gisteren in stijl afscheid met één gele kaart (Italië) en twee rode kaarten (Groot-Brittannië en Nederland). Het was zijn laatste persconferentie in Brussel, voordat hij terugkeert naar Madrid om minister van Financiën te worden in de nieuwe socialistische regering.

De 61-jarige Solbes greep de gelegenheid aan na bijna vijf jaar de balans op te maken. Als zijn grootste frustratie noemde Solbes het feit dat de lidstaten van de Europese Unie zich nog geen `eigenaar' van het Stabiliteitspact voelen. ,,Het probleem is niet de strategie maar de uitvoering'', zei hij. ,,Er lijkt een verschil te bestaan tussen wat we in Brussel overeenkomen en wat ministers doen wanneer ze weer in hun land zijn.'' Volgens Solbes moeten politici meer doen ,,om Europeanen ervan te overtuigen dat moderniseringen meer groei en ook meer en betere banen genereren''. En bovendien is het ,,oneerlijk tegenover onze kinderen'' nog meer schulden te maken.

Eind vorig jaar kwam Solbes in botsing met Duitsland en Frankrijk, toen de grootste economieën van de eurozone voor het derde jaar de tekortnorm van het Stabiliteitspact dreigden te overschrijden. Een meerderheid van EU-ministers verwierp zijn voornemen de sanctieprocedure tegen beide landen te starten. Dat besluit was volgens Solbes strijdig met de regels van het pact. De Spaanse eurocommissaris, opgeleid als econoom en jurist, overtuigde de rest van de Europese Commissie ervan dat een klacht bij het Europese Hof de enige optie was. Anders zou het Stabiliteitspact elke geloofwaardigheid verliezen.

Hij toonde zich gisteren ,,extreem gelukkig'' een bijdrage te hebben mogen leveren aan de Europese muntunie. Solbes is bovendien optimistisch, ondanks het feit dat bijna de helft van de lidstaten de tekortnorm van 3 procent overschrijdt of dreigt dat te doen.

Hij wees op Duitsland dat volgens de prognoses volgend jaar een budgettekort van 2,8 procent zal hebben. Volgens hem het bewijs dat het pact ,,functioneert'' en dat druk van Commissie en lidstaten onderling werkt. ,,We staan maar aan het begin van een lang proces.''