Peijs: `Ik snap niet waar we over praten'

Volgens minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) was haar echtgenoot, oud-TBI-bestuurder R. Platschorre, nooit betrokken bij bouwfraude. Platschorre maakte als topman van de Nederlandse cementindustrie in Europa echter wel verboden marktverdelingsafspraken. De minister vindt het cementkartel waaraan haar man deelnam desondanks geen bouwfraude. ,,Hij was niet betrokken bij bouwfraude. Een cementkartel is niet hetzelfde als bouwfraude'', aldus Peijs in de actualiteitenrubriek Den Haag Vandaag.

Volgens de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is `bouwfraude' geen juridische term maar een algemeen gebruikt ,,containerbegrip''. De woordvoerster: ,,Daaronder vallen verboden markt- en omzetverdelingen en illegale prijsafspraken in de bouwsector, alsmede zaken die daarmee verband houden, zoals valsheid in geschrift en corruptie.''

De afspraken die Platschorre namens de cementindustrie maakte in de jaren tachtig waren marktverdelingsafspraken die in strijd waren met de toenmalige Europese mededingingsregels. Cement- en betonbedrijven behoren tot de toeleveraars van de bouwindustrie.

Op een vraag van het Radio 1 Journaal, of haar man afspraken gemaakt heeft namens de cementindustrie, antwoordde Peijs: ,,Ik heb daar ontzettend weinig commentaar op. Iedereen koppelt het aan de bouwfraude, nou ik snap niet waar we het over hebben; eenentwintig jaar geleden hadden we de bouwfraude niet. Het was een totaal andere tijd.(..)''

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is een van de grootste opdrachtgevers in de bouwsector. Wat is nu in de visie van Peijs bouwfraude? Haar woordvoerder, vanochtend: ,,Verboden prijs- en marktafspraken.'' Toch noemt ze de gedragingen van haar man in de jaren tachtig geen bouwfraude? De woordvoerder: ,,Zo is het.''