Overeenstemming bezuinigingen nabij

Het kabinet is het op hoofdlijnen eens over een bezuinigingspakket van rond de 2,7 miljard euro. Dit moet ervoor zorgen dat Nederland weer voldoet aan de Europese begrotingsregels. Op ,,een paar open eindjes van enkele honderden miljoenen'' na, is er globaal overeenstemming, bevestigen bronnen in Den Haag.

In de ministerraad van 16 april zullen definitieve beslissingen worden genomen. Het kabinet moet extra bezuinigen omdat het zonder maatregelen op een financieringstekort van 3,3 procent van het bruto binnenlands product zal uitkomen. Daarmee overtreedt Nederland de Brusselse begrotingsregels. Minister Zalm (Financiën) wil dit jaar op een tekort van 2,9 procent uitkomen.

Zalm zei gisteren dat hij de koopkracht van de burgers wil ontzien. Door eerdere bezuinigingsrondes krijgen veel burgers er dit jaar al nauwelijks iets bij. Helemaal ontzien wordt de burger overigens niet. In de huidige voorstellen is bijvoorbeeld een verhoging van de AWBZ-premie (bijzondere ziektekosten) voorzien. Die gaat in elk geval met 0,3 procentpunt omhoog, maar ,,dat kan ook meer worden'', aldus een ingewijde.

Een voorstel van Zalm om ook de WW-premies te verhogen stuitte vorige week op bezwaren van de ministers Brinkhorst (Economische Zaken), De Geus (Sociale Zaken) en premier Balkenende.

Zalm zoekt nu naar alternatieven. Om de economie niet af te remmen zijn grote lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven niet te verwachten. Wel wil de minister snijden in de uitgaven van de overheid, onder meer door de verwachte inflatie voor dit jaar niet volledig te compenseren op de departementen (een zogenoemde prijsmaatregel). Dit levert enkele honderden miljoenen euro's op.