Kamer uit zorg over railprojecten

De Tweede Kamer betwijfelt of minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) voldoende greep heeft op de voortgang van de nieuwe railverbindingen HSL-Zuid en Betuwelijn.

7