Kamer twijfelt aan voortgang spoorprojecten

De Tweede Kamer is ongerust over de wijze waarop minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) twee grote spoorprojecten begeleidt. Oppositie èn regeringspartijen betwijfelen of zij de regie in handen heeft bij de aanleg van de Hoge Snelheidslijn-Zuid en de Betuwelijn.

Dit bleek gisteren tijdens een overleg met de Tweede-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Woordvoerders van de verschillende partijen legden de nadruk op de vele moeilijkheden die zich bij de projecten voordoen. VVD-Kamerlid Hofstra stelde Peijs de vraag of zij voldoende greep heeft op de onderneming van KLM en NS die de HSL exploiteert. ,,Dat bedrijf is een lege huls. Als KLM en NS zich terugtrekken, blijft de overheid met de schade zitten''. Hij is bezorgd over de samenwerking met de Belgen bij de aanleg van de HSL. Volgens Hofstra moet Peijs haar Belgische collega veel meer onder druk zetten om ten behoeve van de HSL nieuwe infrastructuur aan te leggen. ,,U bent veel te lankmoedig, het is geen theekransje'', aldus de liberaal.

Alle fracties bleken ontevreden over het bericht dat een rit van Amsterdam naar Parijs zeventien minuten langer duurt dan was beloofd. Volgens Peijs komt dat deels door een te optimistische inschatting bij aanvang van de werkzaamheden (acht minuten) en door oponthoud op de gewone spoorlijn in België (negen minuten).

Om nieuwe tegenvallers bij de bouw van deze lijn op te vangen wil Peijs 90 miljoen euro van de risicoreservering gebruiken. De Tweede Kamer, inclusief regeringspartij CDA, gaat daar niet mee akkoord. De minister moet eerst in een brief precies aangeven waarvoor ze het geld nodig heeft. De reservering, of `stroppenpot' zoals Hofstra het noemt, omvat 985 miljoen euro en daarvan is al meer dan 200 miljoen gebruikt.

De Kamerleden zijn ook ongerust over de exploitatie van de Betuwelijn. VVD en oppositiepartijen stelden Peijs voor om alsnog te overwegen om op bepaalde uren passagierstreinen te laten rijden over deze goederenlijn. Vrijwel alle woordvoerders verweten de minister dat ze de meevaller van 161 miljoen euro bij dit project ,,veel te snel'' ter beschikking van minister Zalm (Financiën) heeft gesteld.

Tijdens het overleg bleek dat het kabinet het besluit heeft genomen om een prijsvraag uit te schrijven voor een snelle treinverbinding tussen Randstad en Noord-Nederland. Eerder al is daar zo'n 2,8 miljard voor uitgetrokken. De prijsvraag is bedoeld voor samenwerkingsverbanden en laat hen de keus of het een magneetzweeftrein, een hogesnelheidslijn of een verbeterde intercity moet worden.