Grote buurman dumpt puin in de tuin

Rotterdam wil kansarmen spreiden over de buurgemeenten. Capelle aan den IJssel, dat naast de stad ligt, voelt er weinig voor. Gisteravond blies de gemeente stoom af.

In het Capelle aan den IJssel van Jan Peter Balkenende vormen Leefbaar Capelle, CDA en PvdA het college van burgemeester en wethouders. Volgens dit college woont in Capelle een `evenwichtige mix van arm en rijk, blank en gekleurd, kansrijk en kansarm, oud en jong, kortom een gelukkig samengaan van stadse cultuur en bedrijvigheid in een groene, soms nog bijna dorpse, woonomgeving'. In Capelle aan den IJssel is driekwart van de bevolking autochtoon. Slechts eenderde van de woningvoorraad bestaat uit sociale woningbouw.

Vandaar dat Capelle aan den IJssel moeite heeft met de plannen van Rotterdam (vijftig procent allochtonen, tachtig procent goedkope woningen) om kansarme nieuwkomers te spreiden over buurgemeenten. Die plannen worden nu bestudeerd door het kabinet. In de Tweede Kamer is Rotterdam Zet Door alvast met instemming ontvangen.

Maar in Capelle `hechten wij, en vooral onze inwoners, aan de sfeer en dat evenwicht (...) zodat het u niet zal verbazen dat wij, zonder nadere afspraken, het streven naar spreiding van bepaalde specifieke bevolkingsgroepen over de regio (...) niet zullen steunen', aldus het college in reactie op Rotterdam Zet Door. Volgens Capelle aan den IJssel kan het niet zo zijn dat `we onze problemen over de gemeentegrenzen jagen en er onze buren mee belasten'.

Gisteravond organiseerden de PvdA afdeling Rotterdam en de PvdA afdeling Capelle aan den IJssel in het Isala Theater in Capelle een discussie over het nieuwe spreidingsbeleid. Er was muziek (Oh Oh Capelle/ Je appartementen zijn een vermogen waard/ En dan is er ook nog/ Een vermogen op de architect bespaard) en PvdA-deelgemeentebestuurder Dominic Schrijer uit Rotterdam legde uit dat `zijn' spreidingspleidooi niet overal even goed was begrepen. ,,Wij willen als stad onze problemen niet over de schutting gooien. We willen er zelf iets aan doen.'' Maar, voegde Schrijer daaraan toe, ,,als je illegale verhuur en huisjesmelkers aanpakt, en goedkope huizen vervangt door duurdere, komt er minder plek voor kansarme nieuwkomers. Dus daarom vragen we de buurgemeenten een extra inspanning.''

De PvdA in Rotterdam ziet als aanstichter van het spreidingsdebat ,,een rol voor onszelf weggelegd'' om stad en buurgemeenten tot overeenstemming te brengen. ,,De toonzetting van het debat was niet altijd even fijnzinnig de laatste tijd'', meende PvdA-fractieleider Bert Cremers, waarbij hij doelde op wat veel buurgemeenten hebben ervaren als een `overvaltechniek' van het Rotterdamse college (Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD).

De in december gepresenteerde spreidingsplannen waren niet vooraf met hen besproken, maar worden nu pas in regionale conferenties toegelicht. Verantwoordelijk wethouder Marco Pastors (Volkshuisvesting, Leefbaar Rotterdam) kreeg in Schiedam en Spijkenisse onder het motto `jullie hebben een probleem en wij moeten het opknappen' onlangs dan ook veel kritiek te horen. Buurman, ik zou graag/ M'n stoepje vegen/ En dan het puin/ Dumpen in uw tuin, werd die in het theater samengevat.

Ook Marco Pastors was gisteren in Capelle aan den IJssel. In het stadhuis werd daar overdag een conferentie gehouden voor een dertigtal burgemeesters en wethouders uit vijftien buurgemeenten. ,,Er is veel stoom afgeblazen'', zei 's avonds wethouder René Binnendijk (PvdA) van Capelle aan den IJssel. Wethouder Aart-Jan Moerkerke (Leefbaar Capelle): ,,Je had in het begin een schrikeffect. Geen enkele buurgemeente was blij.''

Tegen de verwachting in eindigde de conferentie in een zekere overeenstemming: er zal verder worden gepraat, nu de buurgemeenten naar eigen zeggen duidelijk hebben gemaakt dat ,,het daarbij dan niet kan gaan om spreiden in het wilde weg'' (Aart-Jan Moerkerke). Er zal rekening moeten worden gehouden met de omvang van gemeenten en er zal geld moeten komen.

Maar vooral willen de buurgemeenten dat aansluiting wordt gezocht bij hun eigen problemen. Zo heeft Capelle aan den IJssel overlast van Antillianen. Denkbaar is dus dat daar in regionaal verband een oplossing voor komt. Wethouder Binnendijk: ,,Daar zou je met extra geld een verzwaard project van kunnen maken. Dus daarvan zeg ik: daar wil ik dan wel over praten.''

In Rotterdam zelf kan de bevolking sinds maandag een mening over de spreidingsplannen geven op www.rotterdam.nl. Dit zogenoemde `stadsdebat' wordt aangekondigd op billboards in de stad.

Naast een foto van wethouder Marco Pastors staat daarop `mijn' stelling: ,,Rotterdam heeft een strenger vestigingsbeleid nodig.'' Ook zendt Radio Rijnmond regelmatig een spotje uit: ,,Ik ben Marco Pastors, wethouder wonen in Rotterdam. Ik wil strengere vestigingseisen: Nederlands spreken, werken of studeren en een volwaardig lid van onze samenleving zijn.''

    • Gretha Pama