Bisschop hekelt corruptie Roemenië

De corruptie in Roemenië werpt ,,een schaduw over het land''. Ze werpt bovendien obstakels op voor de toetreding van Roemenië tot de EU. Het was gisteren geen politicus, jurist of krant die dat zei, maar een Roemeens-orthodoxe bisschop, Bartolomeu Anania, bisschop van Vad, Feleac en Cluj. In Roemenië spreken orthodoxe prelaten zich zelden uit over niet-kerkelijke zaken; het is nog ongebruikelijker dat ze, als ze het toch doen, kritisch zijn: de orthodoxe kerk heeft de reputatie zich tegen de macht aan te schurken, van welke signatuur die macht ook is.

Bisschop Anania zei in zijn paasboodschap – die het persbureau AP werd toegestuurd – dat Pasen een tijd van vrede is, maar ook van zorg. ,,Onze bezorgdheid komt voort uit het feit dat alles wat we zien, horen en weten is dat het kwaad van de corruptie het ultieme obstakel vormt.'' ,,Men zegt dat corruptie algemeen, en zelfs geïnstitutionaliseerd is. Corruptie is een ondeugd, maar belangrijker nog, corruptie is een mentaliteit, een die alleen kan worden veranderd door een beroep te doen op religie en cultuur'', aldus de bisschop. ,,We kunnen niet eerlijk dromen van Europese integratie zonder ons te bekommeren om onze eigen morele gezondheid.''

Juist gisteren maakte het Roemeense ministerie van Justitie een plan voor de bestrijding van corruptie bekend. Het ministerie – `zichtbaarder' sinds daar Cristian Diaconescu de scepter zwaait – wil een beter systeem om inkomen en bezit van hoge ambtenaren, rechters en aanklagers en mensen in leidende functies te controleren, wil de bevolking aanmoedigen om gevallen van ,,onwettige verrijking'' te melden en wil hoge inkomens veel zwaarder belasten, zo meldt het persbureau Rompres. Het wil ook de Opperste Raad van Magistraten – die de onafhankelijkheid van het rechtssysteem moet garanderen – daadwerkelijk onafhankelijk maken door hem een eigen begroting te geven. Ten slotte wil het een beter systeem om misbruik van Europees geld op te sporen en te bestraffen. Roemenië hoopt in 2007 EU-lid te worden.