Adviseurs: kosten vroegpensioen zijn torenhoog

Twee belangrijke adviseurs van het kabinet waarschuwen voor de hoge kosten die gepaard gaan met de voortzetting van mogelijkheden om eerder te stoppen met werken.

,,Op je 62-ste stoppen is een verschrikkelijk dure optie'', zegt voorzitter D. Witteveen van de Pensioen- en Verzekeringskamer, die zegt dat de PVK gaat controleren dat werknemers voor vroegpensioen een kostendekkende premie gaan betalen.

Een andere adviseur, het Centraal Planbureau (CPB), becijfert in het gisteren verschenen Centraal Economisch Plan dat een alleenverdiener met een modaal inkomen die op zijn 61-ste stopt met werken bijna 3.000 euro per jaar inlevert voor de rest van zijn leven.

Witteveen vraagt zich hardop af of werknemers en werkgevers de echte prijs voor vroegpensioen willen betalen. ,,Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Wie meer voor prepensioen moet betalen, wil dat niet voor zijn gewone pensioen betalen.'' Vroegpensioen is duur omdat voor de vroegpensioenjaren moet worden gespaard én omdat minder jaren overblijven om voor het gewone pensioen te sparen. De Pensioenkamer becijfert de extra premie voor wie op 62 stopt op 40 tot 100 procent van de pensioenpremie.

Vanochtend lieten de werkgevers en werknemers zich door het kabinet bijpraten over de nieuwe kabinetsvoorstellen voor vroegpensioen (vanaf 63,5 jaar) en levensloop (goed voor 2 jaar verlof). Werkgevers en werknemers zijn het onderling en met het kabinet op cruciale punten oneens. De vakbonden gaan intern overleggen.

Uit het rapport van het Centraal Planbureau blijkt verder dat de aanvankelijk door het kabinet voorgestelde afschaffing van de fiscale begunstiging voor prepensioensparen, niet automatisch leidt tot de hogere arbeidsparticipatie van ouderen die het kabinet wilde bereiken. Volgens het CPB zullen ouderen alleen langer blijven doorwerken als het collectief sparen voor prepensioen volledig wordt afgeschaft. Het kabinet heeft dat voornemen maandagavond juist ingetrokken. Toen had het CPB de becijferingen al gemaakt.

Als werkgevers en vakbonden besluiten de regelingen voort te zetten en als andere fiscale `uitwijkmogelijkheden' om te sparen niet worden geblokkeerd, houden ouderen nog steeds genoeg geld over om eerder te stoppen met werken, zegt het CPB.