Het nieuws van 8 april 2004

Voorkeur beeldende kunst

Vlaamse Pracht

Nu het Rijksmuseum in Amsterdam voor een grootscheepse verbouwing zijn deuren voor enkele jaren heeft gesloten, is een groot deel van de Vlaamse verzameling (schilderkunst uit de 17de-eeuwse Zuidelijke Nederlanden) te zien in het Bonnefantenmuseum, Maastricht dat voor de gelegenheid is omgedoopt tot `Rijksmuseum aan de Maas'. De tentoonstelling maakt deel uit van een ongekende bruikleenactie van het Rijksmuseum: in verschillende musea in Nederland, België en Duitsland zullen de komende jaren onderdelen van de Rijksmuseumcollectie worden ondergebracht.

Met de schilderijen uit het Rijks, werken uit de eigen collectie en bruiklenen van onder meer het Utrechtse Catharijneconvent, beschikt het Bonnefantenmuseum nu over de grootste verzameling Zuid-Nederlandse schilderkunst van renaissance en barok in Nederland.

Op de expositie Vlaamse pracht uit de 16de en 17de eeuw zijn maar liefst vijf schilderijen bij elkaar gebracht van Pieter Aertsen, die furore maakte met altaarstukken, bijbelse voorstellingen en moraliserende uitbeeldingen van het boerenleven. Dat genre-element en het stilleven werden verder uitgewerkt door zijn neef Joachim Beuckelaer en schilders als Adriaen Brouwer. Een fraaie verzameling landschapschilderijen vertelt het verhaal van dat specialisme aan de hand van werken van Joos de Momper en Sebastiaen Vranx. In de laatste zalen van de tentoonstelling worden de grootmeesters van de Vlaamse barok getoond met Rubens, Van Dyck en Jordaens.

Vlaamse pracht uit de 16de en 17de eeuw, Bonnefanten Museum, Avenue Ceramique, Maastricht. Di-zo 11-17u.