`Regels voor niet-EU artiesten zijn fake'

De kunstwereld wil ontheffing voor de regelgeving bij het werven van personeel buiten de EU. ,,Bij elke vacature moet het circus herhaald worden.''

Theatergroep ZT Hollandia kreeg vorige week geen werkvergunningen voor drie Japanse danseressen van het controlerend orgaan, het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Hollandia blies daarop de voorstelling Vormsnoei af. Meer producties, zoals The Lion King, worstelen met problemen met het aantrekken van werknemers van buiten de EU.

,,De regelgeving heeft zich als spinrag rond onze bedrijfsvoering verzameld'', zegt Hans Onno van den Berg, de voorzitter van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). De regels zijn bedoeld om de Europese arbeidsmarkt te beschermen.

Van den Berg: ,,Dat is een volstrekt terechte invalshoek. Maar de procedure die dat moet bewerkstelligen is fake.''

In december schreef Van den Berg een notitie over de problemen van orkesten en gezelschappen. De notitie is een bijdrage aan een landelijke inventarisatie van de administratieve lastendruk door het kabinet. Doel is het terugbrengen van de totale administratieve lasten met 25 procent. Morgen zal minister Zalm, bij goedkeuring door de ministerraad, zijn maatregelen voor vermindering van die lasten bekendmaken.

Van der Berg schrijft onder meer: ,,Er staan onnodige advertenties in Nederlandse bladen, er worden onnodige audities gehouden en er wordt een onnodige briefwisseling tussen werkgever (orkest, gezelschap), de afgewezen artiest en Arbeidszaken van het ministerie gevoerd. Er bestaan bizarre tegenspraken, zoals het gegeven dat een Tewerkstellingsvergunning alleen wordt gegeven wanneer een bewijs ziektekostenverzekering getoond kan worden, maar opname in het ziekenfonds is alleen mogelijk wanneer een Tewerkstellingsvergunning getoond kan worden.''

Wanneer gezelschappen artiesten van buiten Europa een contract voor langer dan vier maanden willen bieden, moet daarvoor binnen de EU worden geadverteerd en auditie worden gehouden. Het CWI toetst deze stappen en keurt een kandidaat uit de EU altijd goed. Volgens de VSCD, omdat ,,het CWI onvoldoende kennis van zaken heeft''. De procedure advertentie, auditie, afwijzing moet twee keer worden doorlopen alvorens buiten de EU mag worden geworven, aldus Van den Berg. Gegadigden blijven niet altijd wachten en de programmering van het gezelschap komt in gevaar. ,,En per vacature moet het hele circus herhaald worden.''

De VSCD pleit voor de Oostenrijkse variant: Daar ligt de rol van het CWI bij de werkgevers in de sector zelf. ,,Het Ausländer Beschäftigungsgesetz schrijft voor dat artiesten uitgesloten zijn van de bevoegdheden van de Arbeidsmarktservice, ons CWI. Er is dan een goede definitie nodig van het begrip artiest, want anders kan iedereen zich zo noemen. Nachtclubdanseressen vallen er bijvoorbeeld buiten, daar houden we rekening mee.''