Meevaller in zicht voor kabinet door herstel ABP

Het kabinet heeft uitzicht op een meevaller van zo'n 600 miljoen euro als de financiële positie van pensioengigant ABP (ambtenaren en leraren) zich blijft herstellen. Afgelopen jaar behaalde ABP een rendement van 11 procent op zijn beleggingen en steeg de dekkingsgraad tot 109 procent.

Dat werd gisteren duidelijk op de persconferentie waar ABP (150 miljard euro pensioengeld) zijn jaarverslag over 2003 publiceerde. De overheid betaalt als werkgever driekwart van de pensioenpremies, die de laatste drie jaar met sprongen omhoog zijn gegaan. De werknemers zelf betalen de rest.

Wanneer ABP voldoende vet op de botten heeft, hoeven werkgevers en werknemers niet langer een zogeheten `herstelopslag' op de pensioenpremie van ongeveer een zevende te betalen die dit jaar is ingevoerd. Dat zou de overheid bij de huidige premiestand bijna 600 miljoen euro schelen.

Financieel directeur D. Sluimers van ABP, een voormalig topambtenaar op het ministerie van Financiën, wilde gisteren geen eenduidig antwoord geven op vragen over de richting van de pensioenpremies. De oplopende rente die ABP verwacht, heeft een licht premieverhogend effect, maar een rap herstel van de financiële positie werkt juist andersom.

De overheid betaalt als werkgever dit jaar naar schatting 4,1 miljard euro aan pensioenpremies. Dat was vorig jaar 3,3 miljard euro en in 2002 nog 2,6 miljard euro. In de premie zit nu een herstelopslag van ongeveer een zevende.

Uit het jaarverslag van ABP blijkt dat de financiële positie van het pensioenfonds veel sneller is verbeterd dan waarmee in plannen van juli vorig jaar rekening is gehouden. ABP verwacht nu met een slag om de arm voor rentesprongen en beursperikelen dat het beoogde herstel, dat negen maanden geleden nog voor 2010 was becijferd, al in 2005 wordt gerealiseerd.

ABP streeft naar een verhouding tussen vermogen en pensioenverplichtingen (dekkingsgraad) van 114 procent. Dit jaar stijgt het vermogen van ABP sowieso door hogere pensioenpremies, terwijl de loonmatiging de groei van de pensioenverplichtingen drukt.

ABP heeft de herstelopslag ingevoerd in het kader van een financiële sanering, die het fonds op last van de toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) moest doorvoeren. Meer dan 150 pensioenfondsen die net als ABP eind 2002 tekortschoten, moesten zo'n herstelplan opstellen.

In samenhang met het herstelplan heeft ABP de pensioenregeling versoberd en zijn de pensioenen in de toekomst niet langer gekoppeld aan het laatstverdiende loon (eindloon), maar aan het gemiddelde salaris (middelloon). ABP voorziet ongeveer een kwart van de Nederlandse huishoudens van pensioen.

VIER G'S pagina 21

WWW.NRC.NL dossier

pensioenen