Koop vaccin kinkhoest in buitenland

Het kinkhoestvaccin waarmee baby's worden gevaccineerd, moet zo snel mogelijk worden vervangen. Dat schrijft de Gezondheidsraad vandaag in een advies aan minister Hoogervorst (Volksgezondheid).

Met een nieuw vaccin, dat al enige tijd in het omringende buitenland wordt toegepast, is kinkhoest beter terug te dringen, terwijl dit vaccin driemaal minder bijwerkingen heeft dan het Nederlandse vaccin.

Nederlandse baby's worden sinds de jaren vijftig in hun eerste levensjaar viermaal gevaccineerd met de DKTP-prik, de combinatieprik waarin de K voor kinkhoest staat. Kinkhoest was hierdoor vrijwel verdwenen, maar stak in 1996 plotseling weer de kop op. De kinkhoestbacterie maakt sindsdien jaarlijks 4.000 tot 8.000 mensen ziek. Full blown kinkhoest is een luchtwegziekte die gepaard gaat met een hardnekkige blaffende hoest, waardoor jonge kinderen uitgeput kunnen raken. Ook de sterfte aan kinkhoest keerde weer terug: sinds 1996 overleden acht kinderen aan kinkhoest, waarvan zeven erg jonge kinderen die nog niet volledig door vaccinatie waren beschermd. In 2001 werd voor vierjarige kinderen een extra kinkhoestvaccinatie ingevoerd.

Over de oorzaak van de kinkhoestuitbraak liepen de meningen van deskundigen uiteen. De bacterie kan zijn veranderd, het vaccin kan niet goed worden geproduceerd en het kan zijn dat er nog maar zo weinig kinkhoestbacteriën circuleren dat gevaccineerden geen regelmatige herinfecties oplopen. Zo'n herinfectie veroorzaakt een korte verkoudheid en activeert de afweer. Na een jaar of zes niet met een kinkhoestbacterie in contact te zijn geweest kan een nieuwe infectie echter hard toeslaan.

Het is een combinatie van factoren, concludeert de Gezondheidsraad, maar het probleem in Nederland is ook veroorzaakt door specifieke kenmerken van het in Nederland geproduceerde vaccin. Vandaar dat de kinkhoest in Nederland harder toeslaat dan in omringende landen.

Het Nederlands Vaccin Instituut (VNI) in Bilthoven is bezig met een moderner (acellulair) kinkhoestvaccin, maar dat komt pas in 2007 beschikbaar. Op dit in eigen huis ontwikkelde vaccin wil de Gezondheidsraad niet langer wachten. Vandaar het advies om een modern, acellulair vaccin in het buitenland te kopen.