Internet www.nrc.nl

Wat zingt? Guus Middag luistert naar Nederlandstalige liedjes in de serie Wat zingt? Vorige week als eerste het bekroonde Voor ik vergeet van Spinvis. Fragmenten van nummers zijn te beluisteren op www.nrc.nl.

Juliana. In maart overleed prinses Juliana. Vorige week werd ze bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft. Reportages, teksten van toespraken, achtergronden en een beeldverslag op www.nrc.nl/juliana.

Rubrieken. Op de website verschijnen rubrieken die wekelijks ververst worden: Adriaan Hiele met antwoorden op vragen over geld, Herbert Blankesteijn met de computerrubriek Beet, de schaakrubriek van Hans Ree, een extra wekelijkse Woordhoek van Ewoud Sanders, Economie voor jou, vragen over films door Hans Beerekamp en de bridgerubriek van Jan van Cleeff. Verder een weblog van Marie-José Klaver. Zie www.nrc.nl/rubrieken.

Dertien jaar archief. Het archief van NRC Handelsblad vanaf 1991 is – tegen betaling – te raadplegen op www.nrc.nl/archief.

Scholieren. Op de website verschijnen elke maandag artikelen voor leerlingen in de hoogste klassen van havo en vwo. Daarnaast kunnen scholieren deelnemen aan discussies, en zijn er bijdragen van lezers en Engelstalige en Franstalige nieuwsberichten te lezen: www.nrc.nl/scholieren.