Ieder huis een eigen elektriciteitscentrale

De elektriciteitscentrale wekt stroom op en de klant ontvangt. Zo gaat het al ruim een eeuw. Maar dat gaat misschien veranderen. De energieverbruiker wordt zelf producent met een eigen micro-krachtcentrale. Gasunie gelooft dat daar de toekomst ligt van de energievoorziening.

Gisteren presenteerde Gasunie, dat de in- en verkoop van aardgas in Nederland regelt, het eerste microWK-systeem. WK staat voor warmte-krachtkoppeling, een principe dat al op grote schaal wordt toegepast in de industrie en de tuinbouw en dat nu ook verkrijgbaar is voor huishoudens. Warmte-krachtkoppeling betekent hergebruik van de warmte die vrijkomt bij productieprocessen. In plaats van deze weg te gooien, wordt er opnieuw stroom mee opgewekt. Het microWK-systeem werkt volgens hetzelfde principe. Gas wordt verbrand en door middel van een motor omgezet in elektriciteit. De warmte die hierbij vrijkomt, wordt gebruikt om het huis te verwarmen.

Energiebesparing was het doel toen Gasunie Research tien jaar geleden met de ontwikkeling van de techniek begon. Maar gaandeweg kwam daar een nieuwe gedachte bij, vertelt H. Overdiep van Gasunie. ,,Als huishoudens met gas zelf elektriciteit kunnen opwekken, kunnen ze dit ook weer `teruggeven' aan het net. Bij dreigende stroomtekorten kan dit een uitkomst zijn. De bouw van nieuwe centrales wordt hiermee overbodig.'' De opgewekte stroom wordt verrekend op de energierekening.

Het systeem is nog niet te koop. De energiebedrijven zullen dit jaar zo'n honderd kleine huishoudens met een gasgebruik tot 1.300 kuub vragen om thuis een microWK-systeem te plaatsen, als experiment. Na de aanloopfase moet het product zijn eigen weg vinden op de markt, en evenveel kosten als een hoogrendementsketel (1.000 tot 1.500 euro). Een microWK-centrale moet zichzelf voor de consument binnen zeven jaar terugverdienen.