Hoger beroep OM in zaak-Joos

Het openbaar ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen zeven van de acht uitspraken inzake de gewelddadige dood van Anja Joos. De twee hoofdverdachten (G. en B.) werden door de rechtbank veroordeeld tot respectievelijk 18 maanden en drie jaar gevangenisstraf. De rechtbank achtte deze ongelijke uitkomst maatschappelijk moeilijk uit te leggen, maar onvermijdelijk gezien de opbouw van de aanklacht in de zaak tegen de hoofdverdachte (G.). Het OM is het met deze uitspraken niet eens. In de zaak tegen B. is eveneens appèl ingesteld, hoewel de opgelegde straf in die zaak, drie jaar, in overeenstemming was met de eis van de officier van justitie. In deze zaak werden echter andere feiten bewezen geacht dan het OM voor ogen stond. Bovendien vindt het OM het belangrijk dat het gerechtshof de zaken tegen B. én G. tegelijk kan beoordelen.