Fors meer ouderen halen diploma

Studeren wint aan populariteit onder ouderen. Uit een rondgang langs universiteiten en hogescholen blijkt dat het aantal vijftigplussers dat een diploma behaalt aan een Nederlandse universiteit of hogeschool in de afgelopen vier jaar met 58 procent is toegenomen. Onder de oudere studenten bevinden zich zowel VUT'ers als werkenden. Deze laatste groep profiteert van het feit dat de overheid bijscholing van ouderen aanmoedigt, om hen langer inzetbaar te houden voor het arbeidsproces.

Behaalden in 1999 nog 677 50-plussers hun diploma in het hoger onderwijs, vorig jaar was hun aantal toegenomen tot 1.069. Ook het totale aantal 50-plussers dat staat ingeschreven bij een Nederlandse universiteit of hogeschool steeg in die periode flink, van 3.595 tot 5.340. In ongeveer twee derde van de gevallen gaat het om hbo'ers.

Een van de verklaringen voor de opmars van ouderen in de collegebanken is de grote stroom VUT'ers van de afgelopen jaren. Alice Schippers, hoofd van het kenniscentrum Ouderen van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW): ,,Veel vervroegde uittreders zijn gaan studeren. Deze generatie ouderen heeft een relatief hoog opleidingsniveau, een hoog inkomen en een goede gezondheid. Ze zien er niets in om de hele dag hun tuin te wieden.''

Volgens Bastiaan van der Wulp van de HBO-raad zijn vooral de opleidingen tot leraar speciaal onderwijs, leraar basisonderwijs en pastoraal werker populair onder oudere hbo-studenten. In 44 procent gaat het om een vervolgopleiding en bijna twee derde van de afgestudeerden is vrouw. In het wetenschappelijk onderwijs doen vooral de studies rechten, wijsbegeerte, kunstgeschiedenis en geschiedenis het goed.

Van alle universiteiten telt de Open Universiteit Nederland de meeste 50-plussers: 2.755. Bij de hogescholen spant de Fontys Hogeschool in Tilburg met 918 50-plussers de kroon. Sommige universiteiten hebben op ouderen toegesneden studieprogramma's.

Of ouderen hun studie zien als opmaat tot een nieuwe carrière of als een prettige vrijetijdsbesteding is nooit onderzocht. ,,Maar'', zegt hoogleraar gerontologie Dick Knook, ,,de ervaring leert dat de meeste studenten op leeftijd hun leven gewoon willen verdiepen. Kennis opdoen. Zie het als een intellectuele luxe.''

grijs: pagina 18

    • Danielle Pinedo