EU-lijsttrekkers zijn te eensgezind

Het valt toch al niet mee de Nederlandse kiezers warm te krijgen voor de verkiezingen van 10 juni voor het Europees Parlement. Maar die opgave wordt nog lastiger, wanneer de lijsttrekkers van de verschillende partijen bij debatten een verpletterende eensgezindheid aan de dag leggen. Dat was gisteren het geval bij een door de Rotary Club georganiseerde bijeenkomst in Den Haag.

Unisono pleitten de sprekers voor minder bureaucratie, meer democratie, meer coördinatie op veiligheidsgebied en maatregelen om de disproportioneel hoge Nederlandse bijdrage aan de EU in te perken. Ook over een eventueel EU-lidmaatschap van Turkije waren ze het roerend eens: dat mag, mits Turkije voldoet aan de toelatingseisen.

De eensgezindheid kreeg extra reliëf met de onthulling van de VVD'er Jan Mulder, invaller voor de afwezige VVD-lijsttrekker Jules Maaten, dat uit onderzoek was gebleken dat zijn eigen partij en D66 in 98 procent van de gevallen hetzelfde stemmen in het Europees Parlement. D66-lijsttrekker Sophie in 't Veld hield desondanks tot vervelens toe vol dat er wel degelijk grote verschillen bestaan tussen beide partijen in Europees opzicht.

Was er dan gisteren helemaal geen enkel verschil te bespeuren? Dat ook weer niet. Max van den Berg, lijstaanvoerder voor de PvdA, gaf als enige aan dat hij tegen de geldverslindende subsidies voor de landbouw is. Ook bleek dat hij positiever staat tegenover de Europese grondwet dan de VVD, al sloot Mulder niet uit dat zijn partij wel degelijk voor de grondwet stemt als die goed is. En Maria Martens, vervangster van de al evenmin opgekomen CDA-lijsttrekker Camiel Eurlings, betoogde dat de christen-democraten veel beter broodnodige compromissen kunnen sluiten dan de volgens haar starre sociaal-democraten van Max van den Berg.