Budgettekort Nederland is nog groter

Het Nederlandse overheidstekort valt volgens de Europese Commissie in 2004 nog hoger uit dan verwacht. De Commissie trekt voor Nederland en Groot-Brittannië de rode kaart omdat hun tekort te groot is.

Een en ander blijkt uit de vanmiddag gepubliceerde voorjaarsprognoses van de Europese Commissie. Het Stabiliteits- en Groeipact schrijft landen in de eurozone voor dat hun tekorten in principe niet hoger mogen zijn dan 3 procent.

Italië krijgt van Brussel een gele kaart, omdat het tekort de 3 procent dreigt te overschrijden. Of Griekenland een rode kaart krijgt hangt nog van definitieve cijfers af.

Volgens de prognose komt het Nederlandse overheidstekort dit jaar uit op 3,5 procent. Dat is bijna een miljard euro meer dan de 3,3 procent waarmee minister Zalm (Financiën, VVD) rekent. Vorig jaar was het tekort 3,2 procent en voor 2005 noemt de Commissie 3,3 procent als geen maatregelen worden genomen. Eurocommissaris Solbes (Monetaire en Economische Zaken) gaat nu over Nederland een rapport opstellen over het bestaan van een excessief tekort. ,,Of tot het zetten van volgende stappen van de procedure bij buitensporige tekorten wordt overgegaan, wordt beslist in het licht van de maatregelen die in 2004 worden genomen om de situatie bij te sturen'', aldus een verklaring.

Zalm kondigde al aan dat hij met extra ombuigingen komt om het tekort dit jaar onder de 3 procent te brengen. Solbes noemde het vanmiddag ,,in ieders belang'' dat maatregelen zo spoedig mogelijk worden aangenomen. Volgens de regels moet het tekort uiterlijk in 2005 onder de 3 procent komen.

Over Groot-Brittannië, dat geen deel uitmaakt van de eurozone, merkt de Commissie op dat het tekort (3,2 procent in 2003) in 2004 waarschijnlijk onder de 3 procent zakt ,,wat zou leiden tot stopzetting van de procedure''. Italië krijgt een zogenoemde 'vroege waarschuwing', omdat het tekort dit jaar boven 3 procent dreigt te komen. Premier Berlusconi noemde de stap op de Italiaanse televisie al ,,het begin van een verkiezingscampagne'' door Commissie-voorzitter Prodi, die na zijn ambtsperiode in de Italiaanse politiek terugkeert. Berlusconi noemde de Commissarissen ,,amateurs''. Frankrijk en Duitsland zaten al boven de 3 procent. Duitsland zou volgens de prognoses in 2005 onder 3 procent komen.

De Commissie verwacht een groei in de eurozone van 1,7 procent in 2004 en 2,3 procent in 2005. Nederland blijft achter met 1,0 en 1,6 procent groei. Het CPB gaat voor 2004 uit van 1,25 procent.