Amsterdam: teelt hennep legaliseren

De gemeenteraad van Amsterdam wil dat het telen van hennep wordt gelegaliseerd. Hij reageert hiermee op de plannen van de ministers Donner (Justitie) en Hoogervorst (Volksgezondheid) die overwegen nederwiet te verbieden en de strafmaat voor telen te verhogen.

De Amsterdamse gemeenteraad vindt legalisering nodig om de teelt uit het criminele circuit te halen, zo wordt bepleit in een manifest. De gemeenteraad, met uitzondering van het CDA, roept andere grotere steden op zich hierachter te scharen.

De ministers Donner en Hoogervorst pleiten in de zogeheten `cannabisbrief', die morgen in het kabinet zal worden besproken, juist voor een veel strengere aanpak van softdrugs. Ze overwegen nederwiet op de lijst van harddrugs te plaatsen als blijkt dat de drug grote gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Dat zou het geval zijn doordat de werkzame stof THC in de cannabis de laatste jaren drastisch is gestegen.

Gemeenten moeten van de ministers alle mogelijkheden benutten om de verkooppunten in te perken. Ze worden aangemoedigd om een afstandscriterium te hanteren voor coffeeshops in de buurt van scholen of de landsgrenzen.

Om het drugstoerisme tegen te gaan moeten coffeeshophouders zorgen dat de verkoop aan `niet-ingezetenen' tot een minimum wordt teruggebracht. Op korte termijn zal in de gemeente Maastricht een experiment beginnen om te bezien hoe dit moet gebeuren, zo staat in de brief. Eerder opperde Donner de invoering van een pasjessysteem voor coffeeshopbezoekers. Daarnaast gaat de strafmaat voor grootschalige cannabisteelt omhoog naar minstens vijf jaar.

Voor het kabinet staat voorop dat het coffeeshopbeleid een taak is van het ,,lokaal bestuur'', zo staat in de brief. De ministers vragen daarom aan de gemeenten of zij willen meewerken aan ,,een aanscherping van het cannabisbeleid''.

Met uitzondering van het CDA in de Amsterdamse gemeenteraad zijn alle partijen in de hoofdstad tegen deze aanscherping. In het manifest schrijven zij dat ,,verdere criminalisering'' geen oplossing biedt. Legalisering van de teelt maakt volgens de partijen betere controle op de volksgezondheid mogelijk en zorgt ervoor dat de criminaliteit afneemt.