Verbod overwogen op sterke nederwiet

De ministers Hoogervorst (Volksgezondheid) en Donner (Justitie) willen een onderzoek naar de schadelijkheid van cannabis voor de gezondheid. Ook willen ze duidelijkheid over het gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC), de werkzame stof in cannabisproducten, in softdrugs. Dit zou de laatste jaren met name in nederwiet (in Nederland geteelde cannabis) fors zijn gestegen.

Dit blijkt uit de `cannabisbrief' van beide ministers die donderdag in het kabinet wordt besproken. Mocht blijken dat THC, zeker bij producten met een zo hoog gehalte als tegenwoordig wel in nederwiet wordt aangetroffen, (ernstige) gezondheidsschade veroorzaakt dan kan worden besloten deze nederwiet over te hevelen van `lijst 2' naar `lijst 1' in de opiumwet, waardoor het een harddrug wordt waarvan de verkoop verboden is. Daardoor ontstaat er een onderscheid tussen cannabisproducten waarvan de verkoop in coffeeshops wel wordt gedoogd, en softdrugs waarvan de verkoop is verboden.

In de afgelopen jaren zijn er verscheidene studies gepubliceerd over gevolgen van het gebruik van THC en de gezondheid. Zo zou er een verband zijn tussen het langdurig gebruik van cannabis en schizofrenie. Hoogervorst wil nu onderzoek laten doen naar de mogelijke gezondheidsschade.

De ministers willen ook duidelijkheid over het THC-gehalte in de cannabisproducten. Volgens het Trimbos-instituut, het landelijke kenniscentrum voor onder meer verslavingszorg, neemt dat gehalte in nederwiet, gemaakt van in Nederland gekweekte hennep, de laatste jaren sterk toe. Zo bedroeg dat in 2002 gemiddeld 15,2 procent. In 1999 was het gehalte nog 8,6 procent. In buitenlandse wiet zit maar 6,6 procent THC. Het hoge THC-gehalte kan reden zijn om deze softdrug tot `harddrug'te verklaren en daarmee tot verboden product voor de coffeeshops.

De coffeeshophouders zijn woedend over het voornemen om de verkoop van nederwiet te verbieden. Volgens de Vereniging van Cannabisdetaillisten wordt met zo'n verbod veertig jaar beleid ,,in één keer te grabbel gegooid''.