TV-zenders

De heer Rinnooy Kan is van mening dat de macht van de afzonderlijke omroepverenigingen moet worden ingeperkt. Hij voelt niets voor afschaffing van het verzuilde bestel (NRC Handelsblad, 23 maart). Enige maanden geleden was een VVD-Tweede-Kamerlid dezelfde mening toegedaan. Die wilde zelfs dat ook de particuliere zenders staatssubsidie zouden moeten krijgen. Maar we hebben ongeveer 15 zendgemachtigden die allemaal een volledig dagprogramma moeten uitzenden. Een nieuwsuitzending wordt dezelfde dag dus 15 keer herhaald. Nu zijn de omroepverenigingen onafhankelijk van elkaar. Dat zou concurrentie moeten veroorzaken.

De NOS is nu al een rode burcht die bijna geheel is gebaseerd op vriendjespolitiek. Er werken 4.000 mensen en er zijn duizenden freelancers.

En dan te weten dat in een democratie de overheid van de media moet afblijven. Die zijn het enige middel om kritiek op die overheid uit te oefenen. Ook een mediawet zou niet moeten kunnen. Een aantal voorzitters van de omroepverenigingen controleert nu een budget van 1,5 miljard euro. Door de overheid gedekt. Er wordt ook reclame uitgezonden die stijgende kritiek van de kijkers/luisteraars oproept. Het Commissariaat voor de Media doet niets. Conclusie: Alles weg en dan 3 tv-zenders waarvan 2 particulier.

    • J. Woerlee