`Turkse moskee moet rol spelen bij de integratie'

Turkse moskeeën in Nederland moeten een grotere rol spelen bij de integratie van Turken in de samenleving. Voorgangers dienen niet alleen het belang van taal en educatie te beklemtonen. De imams moeten moslims ook meer stimuleren om hun geloof te verzoenen met de seculiere samenleving in Europa, en om een duidelijker houding te ontwikkelen tegenover terrorisme uit naam van de islam.

Dat verklaarde de Turkse minister voor godsdienstzaken, M. Aydin, gisteren tegenover deze krant, in de marge van een tweedaags symposium in Maastricht over de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Voorstanders van zo'n toetreding doen dit onder meer door te verwijzen naar het gematigd islamitisch karakter van Turkije. Aydin waarschuwt dat dit etiket, wil het geen lege huls blijven, concrete actie vergt op het punt van integratie. Aydin: ,,Te lang heeft de Turkse overheid Turken in West-Europa aan hun lot overgelaten.''

Zijn collega, vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken A. Gül, riep afgelopen zaterdag de Turkse gemeenschap in Nederland op zich meer bewust te zijn van hun omgeving en beter te integreren. Dat gebeurde tijdens de viering in Rotterdam van het veertig jarig bestaan van de Turkse gemeenschap in Nederland.

Als minister voor Godsdienstzaken staat Aydin in nauw contact met de zogeheten Diyanet-moskeeën in Nederland, die onderdeel vormen van zijn ministerie. Met 130 moskeeën is Diyanet de grootste moskeeorganisatie in Nederland. Aydin constateert dat veel moslims ,,het moeilijk vinden hun geloof te definiëren in een echt seculiere ruimte, bijvoorbeeld door te accepteren dat het geloof een persoonlijke zaak is. Bovendien is lang niet iedereen ervan overtuigd dat het nodig is en vruchtbaar kan zijn om contact te zoeken met andersgelovigen.''

Om dit besef in Nederlandse moskeeën te versterken, bepleit Aydin een nauwer contact van de Turkse moskeeën in Nederland met `verlichte' theologen aan de faculteiten in Turkije, en meer uitwisselingen tussen Turkse en Nederlandse theologische faculteiten. Ook de oprichting van een `Turkije-huis' in bijvoorbeeld Brussel, wat minister Brinkhorst (Economische Zaken) op de Maastrichtse conferentie voorstelde, zou daaraan kunnen bijdragen.

Aydin verwelkomt de verklaring tegen het terrorisme van de Britse moslimraad, het overkoepelend orgaan van moslimgemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk. Secretaris-generaal Iqbal Sacranie van de raad stelde een week geleden dat aanhangers van de islam zich in woord en daad duidelijker moeten afzetten tegen moslimterroristen. De hoogste leider van de Britse moslimgemeenschap waarschuwde met name tegen het ,,verderfelijke werk'' van imams die hun volgelingen oproepen tot jihad tegen het Westen. Aydin vindt zulke verklaringen positief, maar onderstreept dat het alleen werkt als het de eigen keus van moslims zelf is. ,,Tolerantie en democratie laten zich niet afdwingen.''

    • Kees Versteegh