Snel herstel rendement helpt bij ABP

Pensioengigant ABP verwacht door een onverwacht rap herstel van zijn rendementen in 2003 jaren eerder uit zijn financiële problemen te komen. Dat blijkt uit het vanochtend gepubliceerde jaarverslag.

ABP voorziet een kwart van de Nederlandse huishoudens van pensioen en beheert 150 miljard euro pensioengeld.

Bij een financieel herstel kan ABP sneller teruggaan naar volledige prijscompensatie (indexatie) van de pensioenen. Dit jaar geeft ABP wegens de tekortschietende financiële positie twee derde van de reguliere prijscompensatie: 1,77 procent in plaats van 2,65 procent. Verder zijn de premies met bijna 30 procent opgetrokken naar 19 procent van het pensioengevend salaris en is het pensioen niet langer gekoppeld aan het laatstverdiende loon, maar aan het gemiddelde salaris.

Dankzij een rendement van 11 procent vorig jaar en matiging van de CAO-lonen is de financiële positie van het fonds veel sneller verbeterd dan ABP in zijn herstelplan had voorzien. ABP had verwacht tegen 2010 uit de problemen te zijn, maar dat kan nu al mogelijk zijn in 2005.

Tegelijkertijd waarschuwt het bestuur van het fonds, dat wordt gevormd door vakbonden en overheidswerkgevers bij overheid en onderwijs, voor een hosanna-stemming. ,,Alles is en blijft in belangrijke mate afhankelijk van externe factoren'', zoals rente, beurskoersen en loontrends.

De verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen (zogeheten dekkingsgraad) van ABP is vorig jaar gestegen van 103 procent naar 109 procent. De toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) eist minimaal 105 procent. Het doel in het herstelplan is 114 procent in 2010.

Deze becijferingen gaan, conform de eisen van de PVK, uit van een vaste beleggingsrente van 4 procent. Bij een marktconforme rente (eind 2003: 2,5 procent) die de PVK wil gaan gebruiken, vertoont de dekkingsgraad een groeiend tekort. De dekkingsgraad is dan 85 procent, tegenover 86 procent eind 2002.