Ross bevriest uitgaven voor hulpverlening

Staatssecretaris Ross (Welzijn) geeft zorginrichtingen en thuiszorg dit jaar alleen in uitzonderingsgevallen extra geld voor meer hulpverlening. Daarmee wil ze voorkomen dat de AWBZ-begroting voor dit jaar (ruim 21 miljard euro) fors wordt overschreden.

Pagina 3