Relatie loterij en staat zakelijker

De verhouding tussen de overheid en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS) wordt zakelijker. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Wijn (Financiën) aan de Tweede Kamer. Bij de verzelfstandiging van de Staatsloterij richt de staat de relatie met SENS in als tussen aandeelhouder en bedrijf. Daarbij draagt het ministerie van Financiën de uitvoering en het toezicht van de Staatsloterij over aan het ministerie van Justitie. Het ministerie van Financiën is dan alleen nog verantwoordelijk voor de eigenaarsrol van de SENS en concentreert zich op het aandeelhoudersschap.