Paasei

Volgens de Parijse burgemeester Bertrand Delanoë wenste koningin Elizabeth ,,iets origineels''. Ze wilde, in weerwil van strenge veiligheidsmaatregelen, ook ,,iets met het volk''. De twee wensen hebben Delanoë doen besluiten zijn hoge gaste vanochtend mee te nemen naar de Rue Montorgueil, een voorheen verpauperde straat die nu geldt als lichtend voorbeeld van stadsvernieuwing. De talrijke slagers, kaas-, groente- en viswinkels en (verwarmde) terrassen herinneren prettig aan een vervlogen en betreurd Parijs.

Hier kennen de kooplui hun klanten nog, drie keer vis kopen bij dezelfde zaak leidt de vierde keer tot een overmijdelijk, joviaal handenschudden. Sinds 1730 is halverwege de straat de tot historisch monument uitgeroepen delicatessenzaak Stohrer gevestigd. Die heeft de bezoekende vorstin een twintig kilo wegend chocolade paasei aangeboden. Op het zilverpapier eromheen prijkte haar portret, op de punt balanceerde een kroon.

Na een kwartier was het hoge bezoek weer gevlogen, de middenstanders hardop mopperend achterlatend. Hadden ze daarvoor tweeëneenhalf uur echte klandizie moeten missen?