Noodoverloop

Na de Betuwelijn en Schiphol gaat Rijkswaterstaat opnieuw in de fout met de noodoverloopgebieden. Alternatieven zijn niet onderzocht. Schade door overstroming is niet meeberekend. Er zijn tal van technische problemen. De lokale economie, de natuur en het landschap worden geschaad. Op 15 april komt het voorstel in de Kamercommissie, maar de beslissing lijkt al genomen. Als de Ooijpolder als noodoverloop gebruikt wordt, kunnen 13.000 mensen hun huizen en bedrijven verliezen. Zoiets kan alleen in een acute noodsituatie gerechtvaardigd worden, maar daar is geen sprake van. Alleen in de somberste voorspellingen kunnen zulke extreme hoogwaters na 2050 eens per 1250 jaar voorkomen. Desondanks heeft de regering haast. Men wil de komende twee jaar geen formeel besluit nemen, maar alle voorbereidingen gaan door. Klassieke salamipolitiek, bezwaar is onmogelijk zonder besluit.

Rijkswaterstaat heeft steeds beweerd dat de Rijn bij Lobith meer dan 18.000 m³/s zou kunnen aanvoeren, wat door Duitsland werd tegengesproken. Op 24 maart maakte de provincie Gelderland het resultaat van een gezamenlijk Nederlands-Duits onderzoek bekend: 17.000 m³/s is het maximum. Rijkswaterstaat wist van dit onderzoek, waarom is er niet op de conclusies gewacht? Het wordt tijd dat de Nederlandse politiek wakker wordt. Noodoverloop is een politieke keus, niet onvermijdelijk en zeker niet urgent.

    • Albert Willemsen