Leiden en de Oranjes

In zijn artikel `Een Soestdijks requiem' (NRC Handelsblad, 21 maart) schrijft Cees Fasseur onder meer dat alle mannelijke leden van het Oranjehuis in vroeger eeuwen in Leiden als student ingeschreven hebben gestaan. Dit is niet juist. Zowel Johan Willem Friso als zijn zoon, Willem Karel Hendrik Friso, de latere stadhouder Willem IV, heeft in Utrecht gestudeerd.

    • Mr. L. Westerhof