Integratienota PvdA

Inburgering

Inburgering is primair verantwoordelijkheid van de migrant en moet worden afgesloten met verplicht inburgeringsexamen. Sancties zijn legitiem. De overheid is verantwoordelijk voor goed aanbod van cursussen. Ook oudkomers die beschikbaar zijn voor arbeidsmarkt en met kinderen moeten inburgeren.

Huwelijksmigratie

Liever eisen stellen aan migrerende partner dan aan reeds in Nederland verblijvende partner, zoals nu. Minimum-huwelijksleeftijd van 18 jaar blijft gehandhaafd evenals inkomenseis van 70 procent van minimumloon aan ontvangende partner. Migranten moeten kunnen lezen en schrijven in eigen taal.

Immigratie

Selectief toelatingsbeleid voeren. Door systeem met `greencard/bluecard' meer kansen voor hoogopgeleide arbeidsmigranten. Terughoudend beleid voor arbeidsmigranten met lage opleiding. Immigranten moeten de toegang tot de verzorgingsstaat verdienen. Kinderen van immigranten krijgen automatisch Nederlandse nationaliteit.

Huisvesting

De overheid moet gemeenten dwingen tot sociale woningbouw. Onwillige buurgemeenten moeten ten minste 30 procent van de nieuwbouw besteden aan sociale woningbouw. Ook de randgemeenten moeten toegankelijk worden voor mensen met lagere inkomens uit de stad, door daarvoor tien procent van hun sociale woningen te reserveren.

Religie

Iedereen moet in beginsel zelf kunnen bepalen hoe hij of zij zijn of haar godsdienst beleeft. Hoofddoeken mogen alleen verboden worden als deze het functioneren belemmeren of de veiligheid in gevaar brengen. Personen die binnen de moslimgemeenschap voor emancipatie strijden moeten worden gesteund.

Onderwijs

In de Onderwijswet moet als doelstelling worden opgenomen dat alle scholen burgerschap en integratie moeten bevorderen. Islamitische scholen moeten niet verboden worden, maar er moet wel een debat op gang komen over het `integrerend vermogen' van dit type onderwijs.