Integratienota D66

Inburgering

Vóór de komst volgt de migrant een basiscursus Nederlandse taal en maatschappij. Indien uitvoerbaar wordt dat verplicht. In Nederland volgt hij verplichte inburgeringscursus, uitval voorkomen door financiële stimulansen en door boetes, en in het uiterste geval intrekken van de verblijfsvergunning.

Huwelijksmigratie

Verhoging van minimumleeftijd bij gezinsvorming naar 21 jaar, inkomenseis naar 120 procent van het wettelijk minimumloon. Als aanvulling op deze afspraken uit het regeerakkoord: vereist basisniveau migrant, meer dan lezen en schrijven, bijvoorbeeld beroepskwalificatie, vanwege aansluiting op arbeidsmarkt.

Immigratie

Wie in het buitenland een verblijfsdocument aanvraagt, ondertekent een letter of intent waarin hij verklaart de Nederlandse grondwet te respecteren. Mogelijk voor, en in elk geval na komst, dient een inburgeringscursus te worden gevolgd. Nieuwe migranten moeten zeven jaar werken, voordat ze in aanmerking komen voor sociale voorzieningen.

Huisvesting

Randgemeenten van grote steden worden betrokken bij een systeem van woningverdeling. Randgemeenten bieden meer sociale woningen aan. Gemeenten mogen eisen stellen aan nieuwkomers, bijvoorbeeld dat zij werk hebben als er al veel uitkeringsgerechtigden wonen in de gemeente. Eigen

Religie

Voor wie een religie aanhangt, moet niet langer méér vrijheid van meningsuiting gelden dan voor anderen (zoals discriminerende uitspraken over homoseksuelen). Maatschappelijke instellingen moeten, zoals alle scholen, zelf hun kledingvoorschriften bepalen. Werk weigeren met beroep op godsdienst, bijvoorbeeld door verpleegsters, kan niet.

Onderwijs

Acceptatieplicht voor scholen als ouders grondslag respecteren. Scholen en ouders sluiten contracten, om participatie ouders te bevorderen. Aandacht in het onderwijs voor kernwaarden van de Nederlandse rechtstaat en de Nederlandse en Europese geschiedenis. Publiek bekostigde scholen met aparte ingangen voor mannen en vrouwen tegengaan.