Integratienota ChristenUnie

Inburgering

Het snel beheersen van de Nederlandse taal, voor zowel mannen als vrouwen, is een standaardeis. Verder moeten nieuwkomers een redelijke kennis hebben van de geschiedenis, cultuur, staatskundige inrichting en wetgeving van Nederland. Ook moeten zij zich aanpassen aan de geschreven en ongeschreven regels die hier gelden.

Huwelijksmigratie

Inburgering voor huwelijksmigranten begint al in het land van herkomst. De immigrant betaalt die cursus zelf. Dat moet om praktische redenen gaan gelden voor de belangrijkste herkomstlanden (onder meer Turkije en Marokko). De huwelijksleeftijd moet opgetrokken worden tot 21 jaar.

Immigratie

De ChristenUnie meldt in haar integratienota niets over immigratie.

Huisvesting

Kansarmen moeten over de stad en de regio worden verspreid. Er moet een huurverlaging komen voor woningen in de randgemeenten, zodat deze huizen beschikbaar komen voor de lagere inkomens. Huisjesmelkerij wordt met kracht bestreden. Via een huisvestingsvergunning worden eisen aan nieuwkomers in de grote steden gesteld.

Religie

In religieuze instituten, eigen organisaties of in het onderwijs moet ruimte zijn voor het uiten en overdragen van de godsdienst of de levensovertuiging. Eerwaak of vrouwenbesnijdenis mogen met een beroep op de godsdienst niet worden getolereerd. Alleen de christelijke feestdagen zijn vrije dagen.

Onderwijs

Artikel 23, vrijheid van onderwijs, moet van kracht blijven. Er moet gekeken worden naar achterstanden los van `kleur'. In plaats van de huidige bezuinigingen moet er juist meer geld naar het onderwijsachterstandenbeleid. Scholen moeten niet worden verplicht alle aangemelde leerlingen te accepteren.