Hongkong levert macht in

China heeft vandaag na een ingrijpende stemming bepaald dat plannen voor politieke hervormingen in Hongkong eerst ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan het centraal bestuur in Peking.

Daarmee heeft China de macht over de autonome stadsregio opnieuw naar zich toegehaald en de democratische aspiraties in de voormalige Britse kroonkolonie verder de kop ingedrukt.

De langverwachte uitspraak van het zogeheten permanente comité van het Nationaal Volkscongres (NPC) of het Chinese parlement, is een belangrijke tegenslag voor de voorstanders van meer politieke vrijheden in Hongkong. Zo hebben de Chinese partijbureaucraten feitelijk bepaald dat China het recht heeft om alle afspraken in de Basic Law, de minigrondwet van Hongkong, in het NPC tegen het licht te houden.

De minigrondwet werd opgesteld voorafgaand aan de overdracht, in 1997, van Hongkong aan China. Daarin werd onder andere bepaald dat Hongkong voor de duur van vijftig jaar het recht heeft op het behoud van relatieve zelfstandigheid.

De kwestie waarover het NPC nu een uitspraak heeft gedaan, handelt over een passage in de grondwet van Hongkong die ruimte laat voor de directe verkiezing van het gehele parlement en de chief executive, de hoogste politieke leider van Hongkong. Momenteel wordt het parlement, de Wetgevende Raad, slechts gedeeltelijk gekozen en wordt de chief executive aangewezen door Peking.

Het nieuws over de omstreden stemming is niet afkomstig van Peking zelf, maar van een van de Hongkongse gedelegeerden in het permanent comité. Die noemde de beslissing van het NPC evenwel ,,zeer mild en zeer helder''. Volgens Tsang Hin-chi betekent de uitspraak juist dat het ,,beide kanten op kan'' gaan met de democratie in Hongkong.

Voorstanders van volledige vrije en directe verkiezingen zijn zwaar teleurgesteld, maar geloven ook dat steeds meer inwoners van Hongkong zich bewust worden van het belang van het behoud van de autonome status van de stadsregio.

Vorig jaar gingen ruim een half miljoen mensen de straat op om te presteren tegen de inperking van burgerlijke vrijheden.