Feiten! Feiten!

In Opinie & Debat van 28 maart stond een beschouwing van Ger Groot over Europa en Amerika. Groot is een filosoof, en veel filosofen zien tegenwoordig alleen nog subjectieve `verhalen', waarbij het ene verhaal niet beter wordt geacht dan het andere. Toch kan het geen kwaad zo nu en dan eens wat feiten te checken. Zo stoort Groot zich aan de titel van David Caute's boek `The Great Fear', volgens hem ,,typisch voor Amerikaanse brallerigheid''. Blijkbaar heeft Groots verontwaardiging hem belet om verder te kijken dan de titel van het boek, anders zou het hem snel duidelijk zijn geworden dat de historicus en journalist David Caute geen Amerikaan is maar een Brit. Caute heeft onder meer deel uitgemaakt van de redactie van de New Statesman, en The Great Fear kan beschouwd worden als het standaardrelaas van de McCarthy-periode gezien vanuit links oogpunt.

Het zou interessant zijn als Groot ons kon vertellen waar Simon Schama beweert dat de Nederlandse `fluwelen revolutie' het prototype vormt voor de Amerikaanse en Franse revoluties. Met de term `fluwelen revolutie' wordt de Bataafse revolutie aangeduid, die volgde op de Franse intocht van einde 1794. De Franse Revolutie was al ruim vijf jaar eerder begonnen, in 1789. De Amerikaanse revolutie ligt nog verder terug, namelijk in de jaren 1775-1781, en het resultaat, de Amerikaanse grondwet, dateert van 1787. Misschien doelt Groot op de mislukte poging tot revolutie van de Nederlandse patriotten, die, eveneens in 1787, werd onderdrukt door de Pruisische interventie. Die periode ligt inderdaad vóór de Franse revolutie, maar de patriotten werden in hun ideeën sterk beïnvloed door de Amerikaanse revolutie, en niet andersom. Iets anders mag ook niet onopgemerkt blijven. Groot is verbijsterd te zien ,,hoe Europa zich op de Balkan door de VS liet overvleugelen en zichzelf aanpraatte dat uitsluitend aan haar eigen lamlendigheid te danken te hebben gehad''. Aanpraatte? Zijn we Srebrenica alweer vergeten?

    • W. Hovestreydt