EU-coördinator De Vries noemt zijn taak `beperkt'

De kersverse veiligheidscoördinator van de Europese Unie heeft slechts een beperkte taak. Er moet dan ook gewaakt worden voor te hoge verwachtingen. Deze waarschuwing uitte Gijs de Vries, sinds vorige week maandag in functie als veiligheidscoördinator van de EU, vanmorgen tegenover de commissie justitie van het Europees Parlement.

Volgens De Vries leggen de nationale rechtskaders beperkingen op. ,,Wij zijn een rechtsgemeenschap en willen dat blijven'', aldus de Nederlandse ex-politicus en voormalige Europarlementariër (VVD). Hij zei dat de primaire taak bij het bestrijden van terrorisme berust bij de nationale staten. De Vries: ,,Wij moeten ons scherp realiseren dat de Europese Unie een ondersteunende taak heeft en niet eenzijdig zaken kan aanpakken. Dat is een belangrijke, maar wel beperkte taak.'' De strijd zal in zijn ogen ,,van onderop'' door de nationale diensten gevoerd moeten worden, waarbij de EU vervolgens kan helpen bij het mogelijk maken van grensoverschrijdende acties.

De Vries ziet het voorlopig als zijn belangrijkste taak te bevorderen dat de reeds gemaakte afspraken snel in de wetgeving van de diverse lidstaten worden verwerkt. Van de 22 voorstellen waarover de betrokken EU-ministers in de afgelopen jaren overeenstemming hebben bereikt zijn er nog maar zes door alle landen geratificeerd, zo zei hij.

Voorts wil De Vries onderzoeken hoe binnen de Europese instituten de samenwerking kan verbeteren waardoor terrorisme op een meer integrale wijze kan worden bestreden. Het probleem van de Unie op dit moment is dat per beleidsterrein verschillende bevoegdheden gelden. Maar het terrorisme heeft raakvlakken met diverse gebieden, zei De Vries. Het betreft allereerst justitie, maar ook buitenlandse zaken, terwijl de aanpak zich vanwege de financiering vaak ook uitstrekt tot economisch terrein.

Volgens De Vries is er geen behoefte aan nieuwe Europese instellingen om de strijd tegen het terrorisme te voeren. ,,Dat kost alleen maar tijd. En die tijd hebben we niet.'' Wel is volgens hem van het grootste belang dat er nu snel een akkoord over een Europese grondwet komt en dat deze ook door de lidstaten wordt geratificeerd. ,,Dit is zowel essentieel voor de bestrijding van terrorisme als voor de bescherming van de burgerrechten.'' De grondwet maakt het mogelijk dat meer EU-zaken met meerderheid van stemmen te regelen en veto's te omzeilen.