De Geus: met prepensioen op 61ste jaar blijft mogelijk

Werknemers houden de mogelijkheid rond hun 61ste levensjaar te stoppen met werken. Het kabinet wil het collectieve prepensioen vanaf 63,5 jaar instandhouden en het daarnaast mogelijk maken dat werknemers de 2,1 jaar verlof die ze straks kunnen sparen ook inzetten om vervroegd met pensioen te gaan.

Minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) heeft dit aanbod gisteravond gedaan aan de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de werkgeversorganisaties en de vakcentrales. Volgens zijn woordvoerder wil hij hiermee beweging krijgen in het vastzittende overleg over een nieuwe regeling voor VUT, prepensioen en levensloop. Het kabinet en de sociale partners hebben vorig jaar in het Najaarsoverleg afgesproken dat ze over dit onderwerp uiterlijk deze maand overeenstemming zouden proberen te bereiken. Lukt dat niet, dan zou het kabinet de fiscale maatregelen afschaffen die prepensioen aantrekkelijk maken en zouden de sociale partners afzien van de voorgenomen loonmatiging voor 2005.

Het kabinet kwam de sociale partners drie weken geleden al tegemoet door te beloven dat de fiscale stimulans zou blijven bestaan. Het kabinet wilde werknemers toen alleen nog individueel, via een levensloopregeling, laten sparen voor maximaal 2,1 jaar verlof. Nu houdt het kabinet ook de mogelijkheid open voor werknemers om vrijwillig deel te nemen aan collectieve regelingen voor prepensioen, waardoor zij met 63,5 jaar kunnen stoppen met werken. Een werknemer die daarnaast zijn individueel gespaarde verlof inzet, kan al met 61,4 jaar met vervroegd pensioen gaan.

Het instandhouden van het collectieve prepensioen moet worden betaald door de fiscale privé-regeling voor pc's af te schaffen en door de loonmatiging in 2005.

De vakcentrales vinden het aanbod van De Geus niet ver genoeg gaan. ,,Wij zijn blij dat het plan om iedereen tot zijn 65ste te laten doorwerken van tafel is'', zegt CNV-onderhandelaar J. Westerbeek. ,,Maar wij vinden dat het mogelijk moet zijn om al met 60 jaar te stoppen met werken.'' Ook de mogelijkheid om op individuele basis uit de regeling voor collectief prepensioen te stappen is de vakbeweging een doorn in het oog. ,,Een solidaire financiering is dan niet meer mogelijk'', zegt A. Jongerius van de FNV.