210.000 illegalen werken in Nederland

In Nederland werken 210.000 mensen illegaal. Uitzendbureaus bemiddelen voor bijna de helft van hen: een op de zeven uitzendkrachten in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), dat gisteren is gepubliceerd.

Het aantal van 210.000 illegale werknemers ligt aanzienlijk hoger, zo bevestigt een woordvoerder van Sociale Zaken, dan de ongeveer 140.000 waarvan dit ministerie tot nu toe uitging. De brancheorganisatie ABU is verontrust over het grote aandeel van deze illegale werknemers dat werkt via uitzendbureaus. Deze mensen hebben niet de juiste papieren of voor hen worden geen sociale premies afgedragen. Verreweg de meesten komen uit het buitenland en mogen helemaal niet in Nederland werken.

De overheid loopt volgens het onderzoek 250 miljoen euro aan sociale premies en belastingen per jaar mis.

Staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken, VVD) zei in reactie de werkgeversboete voor illegale tewerkstelling waarschijnlijk nog dit jaar te zullen verhogen van 900 naar 3.500 euro per werknemer. Rutte is al geruime tijd bezig met maatregelen tegen de illegaliteit. Een wetsvoorstel dat de arbeidsinspectie de mogelijkheid geeft direct boetes op te leggen, zonder tussenkomst van de rechter, ligt bij de Raad van State voor advies. Daarnaast heeft Rutte onlangs de capaciteit voor de opsporing van illegale arbeid uitgebreid.

De ABU wil een wettelijk keurmerk voor uitzendbureaus om de wildgroei van illegale bemiddeling te bestrijden. Rutte vindt dat de sector dat zelf moet organiseren. In het opnieuw invoeren van een vergunningenstelsel ziet hij niets. In 1998 is juist de regel afgeschaft dat voor arbeidsbemiddeling een vergunning vereist is.

De omzet van de illegale uitzendbureaus is naar schatting van de ABU één miljard euro, de bij de ABU aangesloten legale bureaus zetten ruim vier miljard euro om.