Ziekteverzuim zakt naar niveau van 1997

Het ziekteverzuim in het bedrijfsleven is vorig jaar met 11 procent afgenomen tot het laagste niveau sinds 1997. Per dag bleef één op de 21 werknemers ziek thuis, een ziekteverzuim van gemiddeld 4,8 procent. In 2002 lag het verzuim op 5,4 procent.

Dat blijkt uit vanmorgen gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het ziekteverzuimpercentage is het aantal door ziekte verzuimde dagen, in procenten van het totaal aantal beschikbare dagen van de werknemers. Bij de rijksoverheid daalde het ziekteverzuim vorig jaar met 4 procent.

De daling is volgens het CBS mogelijk het gevolg van de 2002 ingevoerde Wet verbetering poortwachter, waarin regels zijn vastgelegd voor werkgevers voor het terugdringen van ziekteverzuim. ,,Je zag eerst een stabilisatie van het ziekteverzuim in 2002, waarna in 2003 de daling inzette. Werkgevers zoeken nu sneller contact met hun zieke werknemers'', zegt J. Kartopawiro, onderzoeker van het CBS.

Een andere oorzaak van de afname is de recessie. ,,Mensen melden zich minder snel ziek. Er is meer angst voor het verlies van werk. Bij kleine bedrijven, met minder dan tien werknemers, is het verzuim ook lager omdat daar meer sociale controle is'', zegt de CBS-onderzoeker.

Zo lag het verzuim bij grote ondernemingen vorig jaar op 5,9 procent, terwijl dat bij kleinere bedrijven uitkwam op 2,2 procent. In de gezondheids- en welzijnszorg daalde het verzuim van 7 procent in 2002 naar 6,2 procent in 2003.