Problemen met werkvergunningen in theaterwereld

In de dans- en muzieksector wordt het verkrijgen van werkvergunningen voor talenten van buiten Europa steeds moeilijker. Verschillende groepen merken dat niet-Europeanen geweerd worden. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) weigerde eind vorige maand de aanvraag voor drie Japanse danseressen bij theatergroep ZT Hollandia. De voorstelling Vormsnoei kan daardoor niet in Nederland spelen. ,,We moesten bij het CWI motiveren waarom we danseressen met een Japans uiterlijk wilden'', vertelt zakelijk leider van ZT Hollandia Jan Willem Landreé.

ZT Hollandia is niet de enige groep die moeite heeft met vergunningen. Ook Jan Treffers, adjunct-directeur van Holland Symfonia, heeft problemen werkvergunningen te krijgen voor buitenlandse muzikanten. ,,Voorheen was het makkelijk om een vergunning te krijgen, je vertelde hoe goed de violist was en dat we echt niemand anders konden krijgen, dat lukte altijd.'' Nu, met de sterke oriëntatie van de politiek op de Europese Unie is het moeilijker. ,,Het West-Europese bolwerk beschermt haar eigen arbeidsmarkt'', stelt Treffers. Ook Lineke Burghout, algemeen secretaris van belangenbehartiger Directie Overleg Dans, herkent dit. ,,De regelgeving van de overheid is niet veranderd maar CWI heeft van het ministerie van Sociale Zaken de opdracht gekregen de selectieregels strikter toe te passen om zo de Europese arbeidsmarkt te beschermen'', stelt zij. De danssector is echter een sector waar die regels niet opgaan, zegt Burghout. ,,Het is een sector apart. Het gebruik kunnen maken van het grootste talent dat bestaat, is van essentieel belang voor het succes van de danssector. En voor talent zijn geen objectieve maatstaven.'' Bart Crouwers, hoofd voorlichting van het CWI herkent niks van de klachten. ,,Ik begrijp niet waar het over gaat, er is geen sprake van een aanpassing of verscherping van de regels.''